sælir félagar nú er farið að styttast í aðalfund og okkur langar til að ljúka þeirri tiltekt sem hófst í Skeljanesi fyrir mart löngu eins vel og aðstæður leyfa fyrir aðalfundinn. Við ætlum þess vegna að taka til í húsnæðinu í kvöld og vonumst til að þið mætið sem flestir og aðstoðið okkur við það. Einnig þarf að taka til hendinni við stöð félagsins og ekki væri verra ef einhverjir ykkar tækju að sér verkefni uppi í sjakk í kvöld. Gott væri að menn tækju með sér einhver verkfæri sem nýtast við þá vinnu. Eitthvað er til af verkfærum í Skeljanesi.

Að sjálfsögðu verður einnig nægur tími til að ræða málin, fá sér kaffibolla og kleinu með og skiptast á skoðunum um hvaðeina sem snertir áhugamálið. Eitt mál þarf að ræða vel fyrir aðalfund en það er hvernig stjórn ÍRA verður uppálagt að veita umsögn til Pfs um umsóknir manna um leyfi og kallmerki. TF3EK lagði fram á síðasta fimmtudagskvöldi tillögu varðandi einsbókstafs viðskeytin sem gengur út á að mæla með að slík kallmerki verði að mestu einungis úthlutað tímabundið, hver er skoðun ykkar á þeirri tillögu? Ýmislegt fleira væri hægt að telja upp en við geymum það til kvölds.

fh stjórnar ÍRA 73 de TF3JA

TF3EK og TF3GB reistu SteppIR prjóninn aftur í vikunni

TF3EK kynnti breytingu á reglugerð og tillögu að verklagi stjórnar ÍRA við umsagnir til PFS við leyfisveitingum á opnu húsi í Skeljanesi í gærkvöldi. Samkvæmt tillögunum fá menn varanleg kallmerki með tveimur eða þremur stöfum í viðskeyti og eiga kost á auka kallmerki með einum bókstaf í viðskeyti  tímabundið. Almenna reglan er að áður úthlutuðum kallmerkjum er ekki úthlutað aftur meðan úr nógu er að velja sem er staðan í dag eftir nýju reglugerðarbreytinguna. Á myndunum má einnig sjá nýja stöð félagsins, IC-7610, sem kom í kassa vestur í Skeljanes rétt fyrir fund í gærkvöldi. Stöðin verður kynnt félagsmönnum og öðrum radíóáhugamönnum sem heimsækja ÍRA næsta fimmtudagskvöld í Skeljanesi. Í símtali í dag staðfesti PFS að aflheimildin á 7.100 – 7.200 kHz sé 1 kW fyrir G-leyfishafa og verður listinn í reglugerðinni lagfærður fljótlega.

iCom 7610

5. gr. Próf og prófkröfur.

Póst- og fjarskiptastofnun heldur próf fyrir radíóáhugamenn að jafnaði að vori og hausti. Væntanlegir þátttakendur skulu tilkynna sig til Póst- og fjarskiptastofnunar annaðhvort skriflega eða með tölvupósti eigi síðar en viku fyrir próf en próf falla niður ef fyrirhuguð þátttaka réttlætir ekki að þau séu haldin. Póst- og fjarskiptastofnun getur falið samtökum radíóáhugamanna að hafa umsjón með prófum og taka þátt í gerð prófgagna. Stofnunin getur einnig falið samtökum radíóáhugamanna að annast próf enda sé tilnefndur ábyrgðarmaður af hálfu samtakanna. Samtök radíóáhugamanna bera sjálf kostnað af þátttöku sinni í prófhaldi.

Póst- og fjarskiptastofnun gefur út ef þess er óskað prófskírteini sem eru í samræmi við
tilmæli CEPT 61-02 (Harmonised Amateur Radio Examination Certificate, HAREC). Prófkröfur taka mið af sömu tilmælum eftir því sem við á og eru eftirfarandi:

a) N-próf
1. Grunnatriði í rafmagns- og radíófræði.
2. Innlendar og alþjóðlegar reglur og aðferðir í viðskiptum.
3. Helstu atriði í lögum um fjarskipti og reglugerð um radíóáhugamenn.

b) G-próf
1. Tækni:
Raf-, rafsegul- og radíófræði.
Íhlutir.
Rásir.
Viðtæki.
Sendar.
Loftnet og sendilínur.
Útbreiðsla rafsegulbylgna.
Mælingar.
Truflanir og truflanavernd.
Öryggismál í sambandi við rafmagn.
2. Innlendar og alþjóðlegar reglur um viðskipti og aðferðir:
Stöfun með orðum.
Q-skammstafanir.
Skammstafanir sem eru notaðar í viðskiptum.
Alþjóðleg neyðarmerki, neyðarköll og fjarskipti í náttúruhamförum.
Kallmerki.
Skipulag alþjóðlegu radíóáhugamannasamtakanna (IARU) á tíðnisviðum radíóáhugamanna.
3. Innlendar og alþjóðlegar reglur um þráðlaus fjarskipti áhugamanna:
Radíóreglugerð ITU.
Reglur CEPT.
Innlend löggjöf, reglugerðir og leyfisskilyrði.

Póst- og fjarskiptastofnun setur nánari reglur um efni til prófs í samræmi við tilmæli CEPT.
Próf skulu vera skrifleg en heimilt er að bregða út af því er aðstæður réttlæta. Póst- og fjarskiptastofnun skipar prófdómara nema samtökum radíóáhugamanna hafi verið falið að annast próf.

Einar Kjartansson, TF3EK, ætlar að fara yfir þá reglugerð sem við radíóamatörar störfum eftir á opnu húsi í Skeljanesi núna á fimmtudagskvöld kl 20 til 22 og fjalla sérstaklega um breytinguna sem varð á reglugerðinni og tók gildi í vikunni.

Eins og fram kemur í reglugerðinni þá biður Póst- og fjarskiptastofnun ÍRA um umsögn um allar leyfisveitingar og þar með talið öll kallmerki sem veitt er leyfi fyrir. Einar ætlar að kynna drög að tillögu um verklag við umsagnir ÍRA við beiðnum  um eins, tveggja og þriggja stafa viðskeyti.

3. gr.
Leyfi radíóáhugamanna.
Póst- og fjarskiptastofnun gefur út leyfi radíóáhugamanna að fengnum umsóknum. Stofnunin skal leita umsagnar félagsins Íslenskir radíóamatörar áður en leyfi er gefið út. Íslenskir ríkisborgarar geta sótt um leyfi radíóáhugamanna og sömuleiðis erlendir ríkisborgarar sem dvelja hér á landi langdvölum. Erlendir ríkisborgarar geta einnig sótt um leyfi samkvæmt 9. gr., þegar við á. Leyfi radíóáhugamanna skulu aðgreind í G- og N-leyfi. Áður en leyfi er gefið út skal umsækjandi standast próf sem staðfestir hæfni hans til að starfa sem radíóáhugamaður á sviði þráðlausra fjarskipta og rafeindatækni. Póst- og fjarskiptastofnun er heimilt að taka gilt sem prófvottorð fyrir G-leyfi skírteini loftskeytamanns.

fh stjórnar ÍRA, 73 de TF3JA

Í lögum félagsins segir:

GILDISTAKA OG BREYTINGAR
29. gr.
Félagslögum verður aðeins breytt á aðalfundi, enda hafi frumvarp að nýjum eða breyttum greinum borist stjórn félagsins fyrir 15. janúar og verið dreift með aðalfundarboði. Þó getur aðalfundur samþykkt breytingar á félagslögum, sem fram koma á fundinum, séu a.m.k. 88% fundarmanna samþykkir. Breytingartillögur sem fram koma á aðalfundi skulu einungis varða þær tillögur er þar liggja fyrir og nauðsynlegar afleiðingar þeirra. Með tillögum að breytingum skal fylgja skrifleg greinargerð þar sem gerð er grein fyrir ástæðum tillagnanna og væntum áhrifum þeirra. Sé ætlunin að lagabreyting hafi víðtækari áhrif en eingöngu á félagslögin sjálf, svo sem ógildi sérstakar aðalfundarályktanir eða sérstakar samþykktir fyrri aðalfunda skal sérstaklega vísað til þeirra í viðkomandi breytingartillögu og greinargerð.

Ein tillaga að lagabreytingum hefur borist og verður tillagan kynnt með aðalfundarboði.

fh stjórnar ÍRA

73 de TF3JA

Kaffi og kleinur frá 20 – 22

Á fimmtudagskvöld kemur til okkar TF3ARI með síðasta hlutann af sinni kynningu á VHF/UHF/SHF fjarskiptum og gervihnöttum. Ari ætlar að sýna okkur módel af gervihnetti og lýsa smíði og uppskoti gervihnattar.

TF3ARI

Spútnik, fyrsta heimasmíðaða fylgitungl jarðarinnar var skotið á loft frá Kazakhstan í suðurhluta fyrrum Sovétríkjanna. Þvermál hnattarins var rúmur hálfur metri og þyngdin rúm 80 kíló. Tunglið hringsólaði um jörðina í fjóra mánuði en brann upp 4. janúar 1958 fyrir réttri hálfri öld. Tunglið var sýnilegt frá jörðu og var búið fjarskiptabúnaði.

Spútnik

 

Hvað þýðir spútnik?

Orðið spútnik er rússneska og þýðir förunautur eða fylgdarmaður. Í hugum flestra tengist þó orðið spútnik gervitunglum sem Rússar komu á braut um jörð fyrstir manna og mörkuðu upphafið að geimferðakapphlaupi Rússa og Bandaríkjamanna.
af vísindavef

og…

Egill Ibsen sendi okkur póst:

Sælir herramenn og HNY, aldrei þessu vant þá kemst ég í Skeljanesið næsta fimmtudagskvöld. Mig langar til þess að koma með RS-918 (mcHF klón) og Chameleon F/P loop-net og sýna þeim sem hafa áhuga, tel að það séu nokkrir.

 

 

 

Amatörar nær og fjær

Fyrir nokkru fengum við aðgang að amatörblöðum frá amatörfélögum á hinum Norðurlöndunum. NRRL, EDR, SSA og SRAL.

Við megum ekki dreifa þessu á netinu almennt en höfum leyfi til að dreifa þessu til félaga íRA.

Það tók tíma að finna út hvernig mætti gera þetta án þess að flókið yrði og þá hvernig þessu væri best stýrt. Eftir töluverðar vangaveltur þá ákváðum við að hver amatör sem er í íRA hefði sinn notanda til að skrá sig inn á ira.is. Með því að skrá sig inn fær viðkomandi aðgang að síðunni þar sem Norðurlandablöðin eru hýst.

Það verður að viðurkennast að þetta tók mig svolítinn tíma, bæði vegna anna í vinnu og annað. Mig langar að biðja alla velvirðingar á töfinni sem hefur orðið á birtingu blaðanna.

Hver félagi í ÍRA hefur nú sitt eigið notendanafn. Við erum búnir að skrá alla notendur inn í kerfið en athugið að nokkrir félagar eru ekki með skráð tölvupóstfang þar af leiðandi virkar aðgangurinn ekki. Endilega látið okkur vita ef tölvupóstfang er í boði.

Hér má sjá félagatalið: http://www.ira.is/felagatal/

Endilega athugið hvort tölvupóstfang er ekki skráð rétt en það er notað til að endursetja lykilorð.

Innskráningarferlið

Til að skrá sig inn á vefinn er hlekkur efst til hægri á síðunni sem er merktur Notandi. Undir þessarri valmynd má finna valmöguleikana “Innskráning” og “Nýskráning”.

Athugaðu að ef þú ert félagi er búið að forskrá þig í kerfið og ekki þarf að sækja um nýskráningu.

Allir félagar ÍRA eiga að vera forskráðir.

Þar sem allir félagar eru forskráðir þarf að smella á “I forgot my password” til að endursetja lykilorðið og er þá er beðið um notandanafn eða tölvupóstfang.

Notandanafnið er alltaf kallmerkið.

Þegar nýtt lykilorð hefur verið búið til er hægt að skrá sig inn.

Eftir að innskráningu er lokið þá má sýsla með upplýsingar um sjálfan sig. Undir valmyndinni “Notandi” birtist nú hnappur merktur “Breyta skráningu”. Þarna er hægt að lagfæra upplýsingar sem birtar eru á vefnum, skrifa eitthvað skemmilegt og skella inn mynd.

Þegar notandi er skráður inn mun aðgangur að norðurlandablöðunum opnast. Síðan sem hýsir öll blöðin má finna undir valmyndinni “Félagið” og þar undir “Fréttablöð”. En síðan “Norðurlandablöð NRAU” mun þá birtast þar.

Ég vona að þessar fátæklegu leiðbeiningar komi að gagni. Endilega sendið mér línu á ira@ira.is ef það eru spurnignar

Vísun á upplýsingar og reglur ARRL RTTY Roundup keppninnar

Markmiðið með keppninni er að hafa samabnd við sem flesta amatöra um allan heim á einhverjum stafrænum hætti, Baudot RTTY, ASCII, AMTOR, PSK31, PSK63, og Packet—samtímasamskipti eingöngu á 80, 40, 20, 15, og 10 metra böndunum. Samband má hafa einu sinni á hverju bandi við hverja stöð óháð mótunarhætti.

Logga verður sambönd á netinu meðan keppnin stendur yfir á contest-log-submission.arrl.org.

Keppnisstjórn óskar eftir frásögnum og myndum inn á Soapbox síðu keppninnar.

Á þessu ári er bætt við nýjum keppnisflokki sem kallast  þungmálmaflokkur, Heavy Metal!  Flokkurinn er fyrir þá sem vilja nota  gömlu vélarnar sínar á Baudot RTTY, ASCII.

Frekari upplýsingar á http://rttycontesting.com/files/2018-RTTY-Roundup-Electromechanical-Overlay-1.2.pdf.

Sérstakur veggskjöldur er í boði fyrir vélbúna keppendur í boði Dave Tumey, W5DT.

Endilega sendið myndir! í hágæða upplausn!  í stærðum 500 kb til 3 Mb.

 

© 2016 | Íslenskir Radíóamatörar