TÍÐNISVIÐ RADÍÓAMATÖRA

Tíðniheimildir radíóamatöra eru settar fram í gildandi reglugerð á hverjum tíma. Núgildandi reglugerð er nr. 348/2004 ásamt reglugerð um breytingu á henni nr. 1306/2017. Í síðari reglugerðinni er gerð breyting á 8. gr. fyrrnefndu reglugerðarinnar, auk uppfærslu á tíðnitöflu. Þess má geta, að tíðniheimildir radíóamatöra eru (að mestu) samræmdar um allan heim.

Reglugerð nr. 348/2004 um starfsemi radíóáhugamanna; vefslóð:  https://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-raduneytum/samgonguraduneyti/nr/3732

Reglugerð nr. 1306/2017; um breytingu á reglugerð nr. 348/2004; vefslóð: https://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/1306-2017

Í viðauka með reglugerð nr. 1306/2017 má sjá yfirlit yfir tíðnisvið, sendiafl, bandbreidd og hvort heimildir eru veittar samkvæmt ríkjandi eða víkjandi aðgangi (sjá neðar á síðunni). Jafnframt er sýnd skipting samkvæmt leyfisflokkum. Auk tíðnisviða sem eru upptalin í reglugerðinni, hafa íslenskir leyfishafar aðgang að eftirtöldum tíðnisviðum samkvæmt sérheimildum frá Póst- og fjarskiptastofnun.

SÉRHEIMILDIR

(1) Sérheimild á 160 metra bandi (1850-2000 kHz). Samkvæmt reglugerð er aflheimild 10W á víkjandi aðgangi. Heimild fékkst fyrst 6. janúar 2011 fyrir notkun á fullu afli (1kW) fyrir G-leyfishafa í 1850-2000 kHz í eftirfarandi tilgreindum 10 alþjóðlegum keppnum. Heimildin er uppfærð árlega:

  • EUCW 160 metra keppnin – Haldin í janúar/febrúar; á morsi.
  • CQ WW 160 metra keppnin – Haldin í janúar á SSB.
  • CQ WW 160 metra keppnin – Haldin í febrúar á morsi.
  • CQ WW WPX keppnin – Haldin í mars á SSB.
  • CQ WW WPX keppnin – Haldin í maí á morsi.
  • IARU HF World Championship keppnin – Haldin í júlí, bæði á SSB og morsi.
  • EU HF Championship keppnin – Haldin í ágúst, bæði á SSB og morsi.
  • CQ WW DX keppnin – Haldin í október á SSB.
  • CQ WW DX keppnin – Haldin í nóvember á morsi.
  • ARRL 160 metra keppnin – Haldin í nóvember/desember; á morsi.

(2) Sérheimild á 4 metra bandi (70.000-70.200 MHz). Heimildin fékkst fyrst 19. febrúar 2010 og hefur verið framlengd síðan og síðast til tveggja ára. Núgildandi heimild rennur því út 31. desember 2024. Á 70 MHz gildir 16 kHz hámarks bandbreidd og hámarks útgeislað afl 100W.

Þeir leyfishafar sem óska að nýta ofangreindar sérheimildir þurfa að sækja um það sérstaklega til Fjarskiptastofu. Hafi verið sótt um heimild einu sinni þarf að sækja um framlengingu (helst áður en hún rennur út) óski leyfishafi að nota tíðnisviðið áfram. Sækja má um heimild til hrh@fjarskiptastofa.is

Ákjósanlegt er að leyfishafar sem fyrirhuga að taka þátt í alþjóðlegum keppnum í tíðnisviðinu 1850-2000 kHz tilkynni fyrirfram til PFS um þátttöku í hverri keppni þar sem QTH er gefið upp.

(3) Sérheimild á 6 metra bandi (50.000-50.500 MHz). Heimildin hefur verið framlengd sumarið 2024. Hámarks bandbreidd sendinga er 18 kHz. Heimildin er með þeim fyrirvara að komi til truflana á annarri fjarskiptastarfsemi af völdum sendinganna þá skal þeim hætt. Æskilegt er að sendingar fari fram utan byggðar. G-leyfishafar fá heimild til að nota allt að 1kW og N-leyfishafar fá heimild til að nota allt að 100W. Endurnýja þarf umsókn fyrir árið 2024. Tímabil: maí-september. Sækja má um heimild til hrh@fjarskiptastofa.is

(Uppfært 17.4.2024/TF3JB).

Tíðnisvið og heimildir skv. viðauka með reglugerð nr. 1306/2017
TíðnisviðForgangsflokkurN-LeyfiG-LeyfiBandbreidd
135,7-137,8 kHz21001 kHz
472-479 kHz2551 kHz
1810-1850 kHz110010006 kHz
1900-2.000 kHz210 106 kHz
3500-3800 kHz1100 10006 kHz
5351,5-5366,5 kHz215 15
3 kHz
7000-7100 kHz1100 10006 kHz
7100-7200 kHz21001006 kHz
10.100-10.150 MHz2100 10001 kHz
14.000-14.350 MHz1100 10006 kHz
18.068-18.168 MHz1100 10006 kHz
21.000-21.450 MHz110010006 kHz
24.890-24.990 MHz110010006 kHz
28.000-29.700 MHz1100100018 kHz
50-52 MHz25010018 kHz
144-146 MHz15050018 kHz
430-440 MHz15050030 kHz
1.240-1.300 MHz250100 20 MHz
2.300-2.450 MHz250100 20 MHz
5.650-5.850 MHz250100 20 MHz
10-10,5 GHz250100 50 MHz
24-24,05 GHz15010050 MHz
24,05-25 GHz25010050 MHz
47-47,2 GHz15010050 MHz
76-77,5 GHz250100100 MHz
77,5-78 GHz150100100 MHz
78-81 GHz250100100 MHz
122,25-123 GHz25010040 MHz
134-136 GHz150100100 MHz
136-141 GHz250100100 MHz
241-248 GHz250100100 MHz
248-250 GHz150100100 MHz