,

Erindi TF3JA frestast til fimmtudagsins 1. desember n.k.

Jón Þ. Jónsson, TF3JA.

Áður auglýst erindi Jóns Þórodds Jónssonar, TF3JA, fimmtudaginn 17. nóvember um neyðarfjarskipti frestast um tvær vikur, til fimmtudagsins 1. desember kl. 20:30.

Sérstakir gestir Jóns Þórodds á fundinum þann 1. desember verða þeir Rögnvaldur Ólafsson lögreglufulltrúi og verkefnastjóri og Víðir Reynisson deildarstjóri, hjá Almannavarnadeild Ríkislögreglustjóra (RLR).

Víðir Reynisson

Rögnvaldur Ólafsson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rögnvaldur Ólafsson, verkefnastjóri og Víðir Reynisson, deildarstjóri hjá Almannavarnadeild RLR.

Dagskráin n.k. fimmtudag, þ.e. 17. nóvember breytist samkvæmt því og verður “opið hús” í boði í Skeljanesi
frá kl. 20-22 með venjubundnum kaffiveitingum.

Samkvæmt ofangreindu færist áður auglýst erindi um viðurkenningaskjöl radíóamatöara þann 1. desember yfir
á síðari hluta vetrardagskrárinnar í febrúar-apríl 2012. Aðrir viðburðir á yfirstandandi vetrardagskrá (sem er til
kynningar á heimasíðu) eru óbreyttir. Beðist er velvirðingar á þessum breytingum.

F.h. stjórnar Í.R.A.,

Jónas Bjarnason, TF2JB,
formaður.

________________________


Samkvæmt 5. grein laga um almannavarnir nr. 82/2008 annast ríkislögreglustjóri starfsemi almannavarna í umboði innanríkisráðherra áður dómsmálaráðherra. Með lögum nr. 44/2003 voru almannavarnir fluttar frá Almannavörnum ríkisins til embættis ríkislögreglustjóra, til að annast heildarskipulagningu almannavarna og framkvæmdir á þeim þáttum sem falla undir ríkisvaldið. Einnig er ábyrgð ríkislögreglustjóra vegna almannavarna skilgreind í 5. grein lögreglulaganna nr. 90/1996 þar sem kveðið er á að ríkislögreglustjóri annist málefni almannavarna í umboði innanríkisráðherra (áður dómsmálaráðherra).

Verkefni ríkislögreglustjóra vegna almannavarna fela m.a. í sér víðtækt samstarf við stofnanir þjóðfélagsins varðandi neyðarskipulagið með það að markmiði að tryggja öryggi almennings og vinna að gerð og endurskoðun viðbragðsáætlana.

Almannavarnadeild ríkislögreglustjórans samhæfir almannavarnaáætlanir sveitarfélaga og stofnana og hefur eftirlit með endurskoðun og viðhaldi þeirra. Stjórn aðgerða í héraði þegar almannavarnaástand ríkir er í höndum lögreglustjóra í viðkomandi lögregluumdæmi. Almannavarnanefnd skal skipuð sýslumanni þess umdæmis, sem sveitarfélagið er í, fulltrúum úr sveitarstjórn og þeim fulltrúum sveitarstjórna, sem í starfi sínu sinna verkefnum í þágu hins almenna borgara. Á höfuðborgarsvæðinu og á Suðurnesjum sitja lögreglustjórar viðkomandi umdæma í almannavarnanefndum, en ekki sýslumenn.

Almannavarnanefndir eru skipaðar af sveitarstjórn og felst hlutverk þeirra í stefnumótun og skipulagningu starfs að almannavörnum í héraði.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × five =