Stjórnarfundir ÍRA

Fundargerð stjórnar ÍRA – Íslenskir radíóamatörar

Skeljanesi, 5. nóvember 2015.

Fundur hófst kl. 18:30 og var slitið kl. 20:30.

Stjórn: Formaður TF3JA, varaformaður TF3FIN, ritari TF3KY, gjaldkeri TF3DC, meðstjórnandi TF3EK, varamaður TF3SG.

Mættir: TF3JA, TF3FIN, TF3SG, TF3DC og TF8KY.

Fundarritari: TF3KY

Dagskrá

1. CQ-TF

Viljum gefa út CQ-TF sem fyrst. Allir stjórnarmenn skulu skila inn grein til birtingar í blaðinu. TF3JA hefur heyrt frá nokkrum félagsmönnum sem hafa sýnt áhuga á að skrifa greinar fyrir blaðið. Ekki hefur fundist ritstjóri en stjórnin ætlar að gefa út blaðið.

2. Prófnefnd

Boðaður hefur verið fundur með prófnefnd þann 14. nóvember næstkomandi. Takmarkið að ræða fyrirkomulag prófnefndar og ræða mönnun hennar. Ræða um tillögu til prófnefndar sem ákveðin var á 7. stjórnarfundi að skipa TF3EK í nefndina. Skerpa á verksviði prófnefndar, það að leggja línur námsefnis, semja prófin og halda þau. Við viljum að próf og spurningar séu uppbyggðar þannig að nemandi skilji umfang námsefnis þannig að hann geti lært markvisst fyrir próf þannig að líkur hans til að standast próf séu sem mestar.

TF3JA leggur til að minnisblað um fyrirkomulag prófnefndar verði tilbúið í næstu viku, helst þriðjudag.

3. Námskeið

Það stendur til að halda námskeið í samvinnu með 4×4 og skátum.

4. Fundur með PFS

Ræddur var fundur sem TF3JA og TF8KY mættu á hjá PFS. Stjórnin kallar eftir fundargerð frá þeim fundi. TF8KY og TF3JA ætla að setja saman fundargerð úr glósum þeirra beggja.

5. Leyfileg loftnet amatöra

Rætt um það hvort ætti að liggja fyrir opinber skilgreining á því hvernig loftnet amatörar megi setja upp. Stjórnin er ekki á því, hætta á að það skapi frekar hömlur en hitt. Heldur skal halda þeirri góðu venju að loftnet amatöra séu sett upp í sátt og samlindi við nágranna.

6. Ósk frá PFS

PFS leggur til að við finnum nokkra amatöra (2-3) sem tilbúnir eru að leyfa PFS að gera mælingar á útgeislun frá stöðvum þeirra. PFS ætlar að mæla útgeislun m.t.t. áhrifs á heilsufar.

Fundargerð stjórnar ÍRA – Íslenskir radíóamatörar

Sérstakur fundur með PFS

PFS, 21. október 2015.

Fundur hófst kl. 09:00 og var slitið kl. 10:00.

Stjórn: Formaður TF3JA, varaformaður TF3FIN, ritari TF3KY, gjaldkeri TF3DC, meðstjórnandi TF3EK, varamaður TF3SG.

Mættir: TF3JA og TF8KY.

Fyrir hönd PFS: Bjarni Sigurðsson sérfræðingur, uppbygging og virkni fjarskiptaneta bjarni@pfs.is, Hörður R. Harðarson sérfræðingur, tíðnimál hrh@pfs.is og Þorleifur Jónasson forstöðumaður thorleifur@pfs.is

Fundarritari: TF3KY

Dagskrá

1. ÞJ bauð til stofu og setti fund

JÞJ kynnti nýja stjórn ÍRA og óskaði eftir að öll tölvupóstsamskipti milli ÍRA og PFS færu um pósfang félagsins ira(hjá)ira.is. Upplýsti ennfremur að Hrafnkell, TF8KY, vær nýr tengiaðili félagsins við PFS.

2. Reglugerð

Rætt var um að reglugerðin væri að mestu í takt við tímann en þó mætti fínpússa nokkur atriði eins og umfjöllun um lærlinga og úthlutun kallmerkja. TF3JA ætlar að senda bréf um leikreglur kallmerkja.

3. Loftnetsmál

Hvaða loftnet má setja upp? Þarf skriflegt leyfi nágranna. Rætt um mál Ara og fram kom að Ari getur óskað eftir umsögn PFS um fyrirkomulag sinna loftneta og mælingu á útgeislun frá hans loftnetum. Rætt um ýmsar fyrri deilur um loftnet radíóamatöra, en talið að þau væru ekki fordæmisgefandi sem aftur á móti mál Ara gæri orðið ef alvara verður úr hótun Byggingafulltrúa um að taka niður loftnetin að loknum fresti.

4. Mælingar

PFS gerði mælingar með Geislavörnum ríkisins á styrk útgeislunar hjá ýmsum radíóamatörum. Kannað var hvort útgeislun færi yfir heilsumörk skv. IPNIS viðmiðum. Þær mælingar sem gerðar voru, voru sýndu útgeislun vel undir heilsumörkum.

PFS óskar eftir tillögum um hjá hvaða amatörum mætti gera fleiri slíkar mælingar. ÍRA beðið um að tilnefna einhverja 3-4 sem eru með mismunandi gerðir loftneta.

PFS upplýsti að þeir væru tilbúinir að gefa umsögn um loftnet hjá amatörum og hvað amatör almennt má gera í loftnetamálum.

5. Truflanir

PFS getur skoðað einstök mál þar sem amatörar verða fyrir truflunum en fram kom að fjarskipti amatöra falla ekki undir öryggisfjarskipti og hafa því ekki háan forgang en PFS er til í að taka við ábendingum og vinna þegar tími og ástæða gefst til.

6. Heilmildir

Fjallað var um framkomnar tillögur um aukningu á heimild radíóamatöra á 5 Mhz og 50 Mhz böndunum.

Fleira var ekki rætt en ákveðið að halda annan fund seinna í vetur.

Fundargerð stjórnar ÍRA – Íslenskir radíóamatörar

Skeljanesi, 19. september 2015.

Fundur hófst kl. 19:00 og var slitið kl. 21:00.

Stjórn: Formaður TF3JA, varaformaður TF3FIN, ritari TF3KY, gjaldkeri TF3DC, meðstjórnandi TF3EK, varamaður TF3SG.

Mættir: TF3JA, TF3FIN, TF3EK, TF3DC og TF8KY.

Fundarritari: TF3KY

Dagskrá

1. Kynningar á fimmtudagskvöldum

Búið að ræða við nokkra félagsmenn um að halda kynningu á komandi fimmtudagskvöldum. Snorri TF3IK úr félaginu 4×4 er tilbúinn að halda kynningu. Sæmundur TF3UA er til í að halda kynningu um radíó á koparvírum. Auk fleiri félagsmanna sem hafa tekið vel í að halda kynningar.

2. CQ TF blaðið

Stefnt að því að koma blaði út sem fyrst. Félaginu vantar ritstjóra.

3. CQ WW

TF3FIN leggur til að bjóða hópnum ”Refirnir” að nota klúbbstöðina í RTTY keppninni. Stjórnin tók vel í það og samþykkir að TF3FIN hefur umboð til að bjóða þeim að nota aðstöðuna í keppninni.

4. Stærri tölvuskjár

Rætt um hvort félagið ætti að útvega sér stærri tölvuskjá fyrir radíótölvuna í sjakknum.

5. Unnið í loftnetamálum

Stjórnarmenn fóru út til að skoða turn og rótor. Turninn felldur og rotor skoðaður.

6. Notkun klúbbstöðvar og kallmerki

Rætt um notkun stöðvarinnar á kallmerki TF3IRA vs. eigin kallmerki. TF3EK leggur til að í keppnum og formlegum opnunum verði áfram notað TF3W og TF3IRA. Utan keppna og formlegra opnana er það val viðkomandi hvort hann noti eigin kallmerki eða TF3IRA. Stjórnin tók vel í tillöguna.

7. ECC tilmæli vegna amtörprófs fyrir fatlaða

Rætt um tillögu til PFS um að Ísland setji nafn sitt við tilmæli ECC vegna amatörprófs fyrir fatlaða. Stjórnin var samþykk tillögunni.

8. Endurnotkun kallmerkja

Rætt um hvort beri að endurskoða þær venjur sem hafðar hafa verið um endurnotkun viðskeyta í kallmerkjum. Hverslu langur tími þarf að líða eftir að amatör hefur fallið frá eða tekið kallmerkið úr notkun. TF3DC leggur til að skoða hvernig þetta er haft í nágrannalöndum okkar með það fyrir augum að taka hugsanlega upp sömu venjur og viðhafðar eru þar. Þangað til verður áfram stuðst við venju sem er ágætlega lýst í CQ TF 2008 3. tbl. bls. 35 ”Kallmerki látinna leyfishafa verði ekki endurnýtt fyrr en 5 árum eftir andlát, þó verði kallmerkjum látinna heiðursfélaga ÍRA ekki úthlutað aftur fyrr en að 15 árum liðnum. Kallmerki sem menn afsala sér, t.d. vegna þess að þeir taki annað kallmerki, verði ekki endurnýtt í 2 ár. “

9. Húsnæðismál

TF3JA hafði sent póst til Hrólfs hjá Reykjavíkurborg til að hefja umræðu um framtíðarhúsnæði fyrir félagið.

 

Fundargerð stjórnar ÍRA – Íslenskir radíóamatörar

Skeljanesi, 26. ágúst 2015.

Fundur hófst kl. 19:30 og var slitið kl. 22:05.

Stjórn: Formaður TF3JA, varaformaður TF3FIN, ritari TF3KY, gjaldkeri TF3DC, meðstjórnandi TF3EK, varamaður TF3SG.

Mættir: TF3JA, TF3FIN, TF3EK, TF3DC, TF3SG og TF8KY.

TF3SG þurfti að yfirgefa fundinn kl. 20:40

Fundarritari: TF3KY

Dagskrá

1. Dagskrá

TF3JA lagði fram dagskrá fundarins sem samþykkt var af stjórn.

2. Fundargerðir

Ritari leggur fram fundargerðir stjórnarfunda 4 – 10 til samþykktar. Fundargerðirnar voru samþykktar með smávægilegum tillögum að formbreytingum fyrir komandi fundargerðir.

3. Prófnefnd

Tillaga frá TF3FIN um að skipa TF3EK í prófnefnd. Stjórn samþykkir að skipa TF3EK í prófnefnd í stað eins meðlims prófnefndar og fela formanni ÍRA, TF3JA að hafa samráð við formann prófnefndar um breytinguna.

4. Fréttahöfundar CQ TF

TF3JA leggur fram tillögu um að dreifa betur hlutverki fréttahöfunda á CQ TF vefinn. Hann leggur til að stjórnarmenn skiptist á að skrifa eina frétt í viku sem send er til ritstjóra til ritskoðunar. TF3EK leggur til að leitað verði til TF3IK (Snorra) til að taka að sér hlutverk ritsjóra. TF3JA leggur til að ritari velji röð stjórnarmanna af handahófi til að skrifa fréttir á vefinn. Röðin er: TF3DC, TF3EK, TF3JA, TF3SG, TF8KY, TF3FIN.

5. Námskeið

Hvenær skal halda næsta námskeið? TF3SG leggur til að auglýst verði til að kanna þáttöku þar sem það hefur reynst vel. TF3JA tekur að sér að birta auglýsingu.

6. Þrif á félagsheimili

Af einhverjum ástæðum hefur þrifum verið hætt í sumar. TF3JA veltir fram spurningu um hvort skuli halda því fyrirkomulagi sem áður var. TF3DC tekur að sér að leita eftir því að það fyrirkomulag sem áður var haft og hafði reynst ágætlega þó það hafi ekki verið fullkomið.

7. Lyklabox

TF3JA leggur til að keypt verði lyklabox eins og áður hefur verið rætt. Stjórn samþykkir að kaupa lyklaboxið. TF8KY tekur að sér að setja saman umgengnisreglur með aðstoð TF3DC og TF3SG. Þegar umgengnisreglur liggja fyrir skal setja upp lyklaboxið.

8. Stöðvastjóri

TF3JA tekur fram að félagið vanti stöðvarstjóra til að hafa umsjón með viðhaldi loftneta og búnaði félagsins og til að skipuleggja aðstoð við sérstök verkefni. TF3SG leggur til að allir stjórnarmenn skoði það hver gæti gengið í embættið. Ítrekað er að formaður gegni hlutverki stöðvarstjóra þangað til fundist hefur maður í embættið.

9. Loftnetsmál

TF3SG segir að hann og TF3CY hafa rætt hugmyndir um vertical fyrir 80m bandið. Þeir eiga í sameiningu mest af því efni sem þurfi til og og séu tilbúnir til að leggja til vinnu við að koma slíku loftneti upp.

10 StepIR

TF3JA leggur til að StepIR netið verði sett upp aftur og hætt verði við að selja hann eins og ákveðið var á 10. stjórnarfundi þann 11.08.2015. Tillagan var samþykkt.

11. Önnur loftnet

Loftnetum sem félagið á skal koma í lag einu á eftir öðru og nýta sem best það sem til er. Auk þess voru ræddar tillögur að vírloftnetum fyrir t.d. 160m og 80m böndin.

12. Viðburðir á fimmtudögum

Ákveðið að fylgja eftir ákvörðun frá 7. stjórnarfundi þann 30.06.2015 að TF3FIN, TF3EK og TF8KY skipi vinnuhóp sem leggi fram viðburði á völdum fimmtudagskvöldum. Vinnuhópurinn er opinn fyrir tillögum félagsmanna.

13 Kallmerki á menninganótt

Stjórninni fannst ekkert athugavert að nota kallmerkið TF3IRA í hljómskálagarðinum á laugardegi menningarnóttar frekar en TF3IRA/P eða TF3IRA/3.

 

Fundargerð stjórnar ÍRA – Íslenskir radíóamatörar

Skeljanesi, 11. ágúst 2015.

Fundur hófst kl. 19:30 og var slitið kl. 22:00.

Stjórn: Formaður TF3JA, varaformaður TF3FIN, ritari TF3KY, gjaldkeri TF3DC, meðstjórnandi TF3EK, varamaður TF3SG.

Mættir: TF3JA, TF3FIN, TF3EK, TF3DC og TF8KY.

Fundarritari: TF3KY

Dagskrá

1. Útileikar

TF3DC tók fram að vel hafi heppnast kynning útileikanna. TF3EK ætlar að koma með tillögu um breyttar reglur útileika, t.d. hefur hann undir höndum nokkra góða punkta frá félagsmönnum. Ákveðið að biðja nefndina sem vinnur að endurskoðun félagslaga að skoða aðalfundarályktun um hvort aðalfundur getur bundið hendur stjórnar með t.d. breytingar á reglum útileika.

2. Fundargerðir

TF8KY leggur til að fundargerðir séu sendar í tölvupósti til stjórnarmanna eftir stjórnarfundi. Séu þær ekki gagnrýndar innan 24klst. megi setja þær á vefinn. Fundurinn samþykkir tillöguna en tekur fram að megi gagnrýna fundargerðir og krefjast breytinga eftir að þær fara á vef.

3. Vitahelgi

TF3JA leggur fram spurningu um hvort félagið komi beint að starfsemi við vitana. Erfitt fyrir félagið að koma að þessu nema kynna það á fimmtudagskvöldi í félagsheimili. TF3JA ætlar að setja tilkynningu á vefsíðu ÍRA, staðan virðist þannig að þáttakan verði helst á Knarrarósvita.

4. Lyklamál

Stjórnin stendur fyrir þeirri meiningu að 6 pör af lyklum hafi verið afhent félaginu á sínum tíma. Vitum um 5 pör en héldum að TF3TNT hafi haft eitt par en hann segist ekki hafa lykla undir höndum. TF3EK vantar lykla. TF3DC tekur að sér að kanna hjá borginni hvort hægt sé að fá útbúið nýtt lyklapar. Einnig rætt um útfærslu á aðgengi félagsmanna að stöð utan opnunartíma með t.d. að lyklaboxi og hlutverki stöðvarstjóra. TF3DC ætlar einnig að kanna það.

5. Rotor

Ákveðið að kaupa Procitel rotor með boxi, týpa PST61D, 998 evrur auk 110 evrur í flutningskostnað, auk VSK. Tekin til greina viðvörun nokkurra félagsmanna sem hafa ekki góða reynslu af Yaesu rotor sem fyrr hafði verið ákveðið að kaupa. TF3JA setur spurningu við hvort óhætt sé að leggja í svona kostnað án þáttöku félagsmanna. TF3EK leggur til að gerð verði kostnaðaráætlun m.t.t. annars rekstrarkostnaðs félagsins. TF3JA leggur til að kynna ákvörðunina á netinu til að kanna undirtektir.

6. Kallmerki félagsmanna notuð í félagsstöð

Tillaga frá TF3CY rædd til umhugsunar fyrir stjórnarmenn. Stjórnarmenn eru frekar jákvæðir fyrir tillögunni en ákveðið að halda óbreyttum reglum í bili.

7. Tillögur TF3CY um loftnetamál

Stjórnarmönnum líst vel á flestar hugmyndirnar. Samþykkt að breyta stefnu í loftnetamálum, þá verður stefnan “robust” loftnetakerfi og henti þar sem margir ganga um. Þ.a. halda skal einfaldari loftnetum en fækka þeim sem þarf að ”tjúna” eða nota flókinn stýribúnað. Stefnt að því að koma loftnetum einu á eftir öðru í lag og samþykkt að kaupa einfaldan handvirkan loftnetaskipti í stað kerfis með einum kóax og fjarstýrðum loftnetaskipti.

8. Tillaga TF3DC um að BigIR verði seldur

Svona loftnet hentar illa þar sem margir ganga um stöðina. Andvirði sölunnar geti gengið uppí kaup rotors. Samþykkt að kanna hvort kaupandi fáist sem er tilbúinn að greiða 170- 180þús. fyrir loftnetið með boxinu.

 

Fundargerð stjórnar ÍRA – Íslenskir radíóamatörar

Skeljanesi, 21. júlí 2015.

Fundur hófst kl. 19:00 og var slitið kl. 21:00.

Stjórn: Formaður TF3JA, varaformaður TF3FIN, ritari TF3KY, gjaldkeri TF3DC, meðstjórnandi TF3EK, varamaður TF3SG.

Mættir: TF3JA, TF3FIN, TF3EK, TF3DC og TF8KY.

Fundarritari: TF3KY

Dagskrá

1. Tölvupóstur ÍRA

Umræða um samskiptareikninga (tölvupóstföng) félagsins og ná áttum í því hvað er í notkun og hvað er ekki. Rætt um aðgang að cqtf@ira.is, admin@ira.is, ira@ira.is og admin@ira.is. TF3JA tekur að sér að breyta lykilorðum að þessum aðgöngum þar sem langt var síðan það var gert síðast.

2. Ritstjóri CQ TF

TF3EK nefnir að brýnt sé að setja ritstjóra fyrir CQTF. Fundurinn sammála.

3. Vitahelgi

TF3FIN tilkynnir að skráðir hafa verið tveir vitar fyrir vitahelgina. TF3FIN ætlar að semja frétt um vitahelgina sem TF8KY fær í hendurnar til að setja á vefinn.

4. Útivera við Gróttu

TF3JA er búinn að vera að vinna í dagskrá 2015-2016. Útfrá hugmynd TF3FIN um smíðadag er bætt við viðburði í dagskrána ”Útivera við Gróttu” þann 30. ágúst. Þar sem áhersla er lögð á loftnet, heimatilbúin og önnur. TF3FIN býðst til að koma með öflugan loftnetsgreini og aðstoða við að mæla loftnetin. Viðburðurinn ”Útivera við Gróttu” ákveðin þann 30. ágúst.

5. Loftnet

TF3FIN tekur upp umræðu um loftnet ÍRA. Þörf er á að skipta um rotor, laga stög, tjúna og skipta um bolta í turni. Fundurinn tekur stöðu á verkefninu að kaupa nýjan rotor sem fór í biðstöðu vegna ábendingar félagsmanns, sjá grein um rotor hér neðar. Ákveðið að sjá hvort TF3GB sé tilbúinn að stýra verkefninu. Helgin 8.-9. ágúst verður fyrir valinu ef hentar TF3GB (laugardagur eða sunnudagur m.t.t. veðurspár)

6. Rotor

Rætt bréf sem barst frá TF3CY þar sem hann nefnir að Yaesu rotor sem ákveðið var að kaupa sé ekki líklegur til að standast nógu mikið álag þar sem hann hefur reynslu af þeim rotor. Ákveðið að TF3DC og TF3JA fari vandlega yfir rotor-a sem í boði eru og ganga frá kaupum eftir rafrænt samþykki stjórnarmanna.

7. Núll svæðið

TF3EK tillaga varðandi 0-svæðið. TF0 er lokað svæði sem umlykur óbyggðir og miðhálendi landsins. Mörk svæðisins eru samkvæmt skilgreiningu miðhálendis í landsskipulagi. Þessi skilgreining verði notuð við framkvæmd útileika 2015. Rætt var um tillögu TF3EK m.t.t. gagnrýni sem félagi TF3KB hafði sent stjórninni.

9. Önnur mál

TF8KY leggur til að loka máli sem TF3SG hefur óskað eftir um að orð hans í fundargerð, 6. stjórnarfundar þann 16.06.2015, hafi verið rangt höfð eftir honum. Málinu skal lokað með því að eyða setningunni þar sem þessi orð komu fyrir.

Fundargerð stjórnar ÍRA – Íslenskir radíóamatörar

Skeljanesi, 9. júlí 2015.

Fundur hófst kl. 12:00 og var slitið kl. 12:45.

Stjórn: Formaður TF3JA, varaformaður TF3FIN, ritari TF3GB, gjaldkeri TF3DC, meðstjórnandi TF3EK, varamaður TF3SG og varamaður TF8KY.

Mættir: TF3JA, TF3EK, TF3SG, TF3GB og TF8KY.

Fundarritari: TF3KY

Dagskrá

1. TF3GB

TF3GB tilkynnir uppsögn frá stjórnarstörfum IRA. Stjórn IRA sendir Bjarna bestu þakkir fyrir dygg óeigingjörn störf fyrir félagið. TF8KY er settur ritari þangað til annað er ákveðið og tók við gögnum frá TF3GB.

2. Gesta fyrirlesari

TF8KY kemur með tillögu að atburði í félagsheimili fimmtudaginn 23.júlí. Tillagan er að fá gest frá Dubai, Joel Shelton að nafni til að halda fyrirlestur. Tillagan var samþykkt. TF8KY tekur að sér að óska formlega eftir þessu við Joel og koma þessu í kring.

3. Útileikar

TF3EK tekur að sér að búa til atburð fyrir útileika á facebook. TF3GB er tilbúinn til að taka við loggum og sjá um úrvinnslu þeirra.

4. Lyklamál

Rætt um lyklamál.

5. Lyfta

Rætt um aðgang að lyftu. Mögulegt samstarf við slökkviliðið. TF3JA hefur sambönd um að hægt er að fá lyftu lánaða af og til án endurgjalds sé hún tiltæk. TF3SG á palla sem hann getur lánað ef þeir eru ekki í annari notkun.

Fundargerð stjórnar ÍRA – Íslenskir radíóamatörar

Skeljanesi, 30. júní 2015.

Fundur hófst kl. 19:00 og var slitið kl. 20:30.

Stjórn: Formaður TF3JA, varaformaður TF3FIN, ritari TF3GB, gjaldkeri TF3DC, meðstjórnandi TF3EK, varamaður TF3SG og varamaður TF8KY.

Mættir: TF3JA, TF3FIN, TF3EK, TF3SG og TF8KY.

Fundarritari: TF3KY

Dagskrá

1. Viðfangsefni stjórnar

TF3JA, kallar eftir hugmyndum stjórnarmanna að viðfangsefnum stjórnar. TF3EK leggur fyrir fundinn tillögur að viðfangsefnum stjórnar.

2. Fundargerð

TF3SG, bendir á formgalla á birtingu fundargerða. Vantar að stjórnarmenn hafi tækifæri til yfirlestrar og samþykktar. Ákvörðun. Stjórnarmenn fara yfir fundargerð fyrir birtingu, helst í lok viðkomandi fundar. Í síðasta lagi í upphafi næsta fundar.

3. IARU

Létt frásögn af fundi hjá IARU í Friedrichshafen, en ýtarlegri frásögn frestað.

4. Myndataka

Myndatöku frestað vegna ónægrar mætingar stjórnarmanna.

5. Embætti

Ekki hægt að ræða um skipun í embætti vegna ónægrar mætingar.

6. Aðgangsmál á vef

TF3SG setur spurningu við aðgangsmál að vefumsjónarkerfi, að ekki sé ljóst hvar aðgangur sé of rúmur og hvar aðgangur sé of takmarkaður. TF3JA staðfestir að hann sé að vinna í aðgangsmálum.

7. Útileikar

TF3EK nefnir að útileikarnir séu gott framtak en erfitt sé að átta sig á svæðaskiptingu. Leggur til að tengd verði við vefinn wiki síða til að halda utanum leikreglur. Akvörðun. Skoða það samhliða endurskoðun vefmála sem er á borði TF8KY.

8. Svæðaskipting landsins

TF3SG leggur til að mál um svæðaskilgreiningar landsins sé tekið upp aftur.

9. TF VHF-orginalleikarnir

Ákvörðun. Félagið kynnir leikana en kemur ekki frekar að málinu. Það kemur fram að TF3GL hafi boðist til að sjá um úrvinnslu logga.

10 Dagskrá á fimmtudögum

TF3FIN leggur til að eitt fimmtudagskvöld í mánuði hafi auglýsta dagskrá. Ákvörðun. TF3FIN, TF3EK og TF8KY skipi vinnuhóp sem finnur til umfjöllunarefni fyrir stök fimmtudagskvöld (m.v. eitt í mánuði).

11. Félagsheimilið

TF3SG spyr um framkvæmdir við og í félagsheimili. TF3JA segir að málið sé á dagskrá.

12. Menninganótt

Umræða um að menningarnótt sé notuð til að kynna radíóáhugamálið.

13 Aðgengi að félagsheimili

Rætt um aðgang félagsmanna að aðstöðunni í félagsheimilinu

14. Aðgangur að tækjum

TF3EK leggur til að setja það markmið að auka aðgengi félagsmanna að aðstöðu/tækjum. Ákvörðun. Finna út hvernig hægt er að útfæra það með hliðsjón af öryggismálum. (tók einhver það að sér?)

 

Fundargerð stjórnar ÍRA – Íslenskir radíóamatörar

Skeljanesi, 16. júní 2015.

Fundur hófst kl. 19:00 og var slitið kl. 21:00.

Stjórn: Formaður TF3JA, varaformaður TF3FIN, ritari TF3GB, gjaldkeri TF3DC, meðstjórnandi TF3EK, varamaður TF3SG og varamaður TF8KY.

Mættir: TF3JA, TF3FIN, TF3GB, TF3DC, TF3EK, TF3SG og TF8KY.

Fundarritari: TF3GB

Dagskrá

1. Stjórnarskipti

Sóttu fundinn fyrri stjórnarmenn, þar voru TF3DC, TF3GW og TF3GB úr fyrri stjórn og var því um stjórnarskiptafund að ræða.

Þegar 3GW hafði skilað af sér, yfirgaf því fundinn um 1930.

2. Frá aðalfundi

Farið var yfir þau mál sem voru í gangi fyrir síðasta aðalfund. Þau helstu voru t.d.70 ára afmælisnefnd, námskeiðspeningar og útgáfa íslensks námsefnis, málefni tengd 3GL, girðingarmál og fleira smálegt.

3. Loftnet

Þá hafði fyrri stjórn verið að íhuga kaup á nýjum rótor í stað Alpha-Spid rótorsins, sem er orðinn lélegur, þótt tekist hafi að koma honum til gangsins í bili. Spurningin er bara hvaða tegund af rótor sé best að kaupa. Ljóst er einnig að turninn undir stóru greiðunni þarf að laga

4. Fjaraðgangsmál og námskeið

3DC minntist á fjaraðgangsmálið og gang þess, námskeiðshald og það að sér þyki mjög mikill tími fara í stjórnunarstörf í ekki stærra félagi. 3JA taldi að námskeiðið hefði tekist mjög vel og hátt hlutfall staðið sig með ágætum. 3GB benti á að mestu máli skipti hve margir þeirra sem stæðust próf kæmu í loftið (tækju út leyfi). 3DC benti einnig á að það væru ekki endilega „glataðar sálir“, sem ekki kæmu strax í loftið, svo sem dæmi sanna.

5. Yfirferð á lögum félagsins

3GB minntist á tillögu sína á aðalfundinum um að kosin yrði nefnd til að fara yfir lög félagsins. Hann vildi taka fram að þetta hefði ekki verið gert í þeim tilgangi að kasta fram komnum lagabreytinga- tillögum fyrir róða. Hugsunin hefði verið að fá valinkunna menn til að fara yfir lögin, án þess að stjórn félagsins væri með puttana í málinu. Nefndin skyldi hafa fram komnar tillögur til meðferðar, auk þess að koma mætti ábendingum á framfæri við hana á starfstímanum. 3EK lagði til að félagsmenn fengju að hitta nefndina í haust.

6. Þáttaka í keppnum

Þá varð umræða um þáttöku ÍRA í alþjóðlegum keppnum keppnum, en bent var á að ástand klúbb- stöðvarinnar væri þannig, að varla væri raunhæft að taka þátt í bili. 3JA lagði til að stefnt yrði að þáttöku klúbbstöðvarinnar í SACkeppninni. Þá voru VHF og HF útileikar innanlands til umræðu. Engir skiluðu inn loggum í VHF leikunum í fyrra og tveir skiluðu inn loggum í HF leikunum, en það þótti ekki tilefni til verðlaunaafhendinga. Veltu menn því fyrir sér, hvers vegna stöðvar sem voru í loftinu á HF leikunum skiluðu ekki inn loggum. 3SG sagði útileikana skemmtilega.

7. Tæknisafnið

Þá var til umræðu uppákoma í tengslum við Tæknisafnið á Seyðisfirði (27. júl. ?), vitahelgin og framkvæmd hennar.

8. Önnur mál

Umræða varð um nefndir og embætti á vegum félagsins á niðurstöðu. 8KY tók að sér að skoða heimasíðuna með breytingar í huga. Miðað er við að nota hýsinguna og hug- búnaðinn sem fyrir er. 3JA lagði til að fyrrverandi formenn félagsins myndi afmælisnefndina.

Breytt af TF8KY 25.08.2015 skv. ákvörðun 9. stjórnarfundar þann 21.07.2015.: Ummæli höfð eftir TF3SG tekin út sem hann taldi að rangt hefðu verið höfð eftir.

Fundargerð stjórnar ÍRA – Íslenskir radíóamatörar

Skeljanesi, 15. maí 2015.

Fundur hófst kl. 20:00 og var slitið kl. 21:00.

Stjórn: Formaður TF3JA, varaformaður TF3FIN, ritari TF3GB, gjaldkeri TF3DC, meðstjórnandi TF3EK, varamaður TF3SG og varamaður TF8KY.

Mættir: TF3JA, TF3EO, TF3EK, TF3WZ og TF3DC.

Fundarritari: TF3GB

Dagskrá

1. Aðalfundur

Nú er aðalfundur félagsins 2015 að baki. Fundarsókn var betri en síðast, en 28 manns mættu á fundinn, þrátt fyrir að hann væri haldinn á óvanalegum tíma miðað við venju. TF3VS var kosinn fundarstjóri og TF3Y ritaði fundargerð. 5 voru með gild umboð til að fara með atkvæði annarra á fundinum. Dagskrá var samkvæmt 18. grein félagslaga. Fyrir fundinn höfðu borist breytingatillögur við lög félagsins frá 4 aðilum og ein var lögð fram á fundinum. Stefndi í miklar umræður um tillögurnar. TF3GB lagði þá fram dagskrártillögu um að aðalfundurinn kysi 3ja manna nefnd til að fara yfir lög félagsins og skila niðurstöðunni fyrir 15. apríl 2016. Þetta var samþykkt. Í nefndina voru kosnir TF3UA, TF3VS og TF3HM. Aðalfundurinn kaus félaginu nýja stjórn.

2. Ný stjórn

Nýkjörin stjórn hélt strax fund og skipti með sér verkum. Stjórn félagsins er þannig skipuð: TF3JA formaður, TF3FIN varaformaður, TF3DC gjaldkeri, TF3GB ritari, TF3EK meðstjórnandi, TF3SG varamaður og TF8KY varamaður. Úr stjórn gengu TF8HP formaður, TF3GW varaformaður, TF3KX meðstjórnandi og TF3TNT varamaður. Þeim eru þökkuð vel unnin störf.

3. Fundargerð

Fundargerð aðalfundarins verður birt á heimasíðu félagsins fljótlega.