Fundargerðir ÍRA

Fundargerð stjórnar ÍRA– Íslenskir radíóamatörar

Skeljanesi, 8. Febrúar 2018.

Fundur hófst kl. 19:30 og var slitið kl. 20:30.

Stjórn: Formaður TF3JA, varaformaður TF3DC, ritari TF3WZ, gjaldkeri TF3EK, meðstjórnandi TF3NE, varamaður TF8KY og varamaður TF3EO.

Mættir: TF3JA, TF3DC og TF3EK

Fundarritari: TF3DC

Dagskrá

1. Umsókn TF3ARI um TF1A

Fyrir fundinum lá erindi um umsögn um umsókn TF3ARI um nýtt kallmerki TF1A með vísan til gildistöku nýrrar/breyttrar reglugerðar um radíóleyfi áhugamanna.

Formaður fékk umboð fundarins til að veita jákvæða umsögn um umsóknina – en skyldi þó kanna fyrst við TF3ARI hvort hann gæti sætt sig við annan tölustaf þ.e. TF2 eða TF9.

2. Kallmerkjaúthlutun

Fyrir lá tillaga að stjórnarsamþykkt 8. febrúar frá formanni, TF3JA, sem hann dreifði til viðstaddra stjórnarmanna.

TF3EK minnti á að tillögu sína sem hefði verið á fundi þriðjudaginn 30. janúar. Vísaði hann til fundargerðar formanns í þessu sambandi.

Ákveðið var að gera eftirfarandi breytingu á umsögnum sem samþykktar voru 30. janúar: 4. lið: Þeir sem fá tímabundin kallmerki geta haldið kallmerki sem þeir eru með fyrir og verið þá með tvö virk kallmerki.

 

Fundargerð stjórnar ÍRA– Íslenskir radíóamatörar

Samráðsfundur stjórnar ÍRA og Prófnefndar ÍRA

Skeljanesi, 6. Febrúar 2018.

Fundur hófst kl. 17:00 og var slitið kl. 18:00.

Stjórn: Formaður TF3JA, varaformaður TF3DC, ritari TF3WZ, gjaldkeri TF3EK, meðstjórnandi TF3NE, varamaður TF8KY og varamaður TF3EO.

Mættir: TF3JA, TF3EK, og TF3DC

Mættir frá Prófnefnd ÍRA: TF3VS, TF3GW, TF3KX og TF3EK

Fundarritari: TF3EK

Dagskrá

1. Munnleg/verkleg próftaka

TF3VS sagði að lítið hefði gerst varðandi hljóðsetningu námsefnis. Hann væri að bíða eftir tölvupósti frá TF5KD, Kristni Daníelsyni. Fundarmenn voru sammála um að TF5KD yrði tengiliður.

2. Upptökupróf

Rætt var almennt um upptökupróf. TF3GW stakk upp á að eldri próf yrðu nýtt sem upptökupróf. Einnig rætt um að koma upp spurningabanka sem nota mætti til útbúa próf sjálfvirkt, eða með lítilli fyrirhöfn.

3. Komandi námskeið

Rætt um námskeið. Fjórir einstaklingar hafa áhuga á að fá námskeið núna. Rætt var um tímalengd námskeiða. Kom fram að æskilegt væri að námskeið tækju ekki marga mánuði.

Tillögur um verklegan þátt eru ennþá í vinnslu.

4. YOTA – Youngsters on the air.

Tvö börn nýlegra leyfishafa hafa áhuga á amatörradíói. TF3JA áformar nota myndir af þeim við kynningu á námskeiði.

5. ELL

Entry Level Licence. Rætt um umsögn IRA til IARU varðandi ELL. Samþykkt að lýsa yfir stuðningi við fyrirliggjandi tillögur.

6. Önnur mál

Engin önnur mál.

 

Fundargerð stjórnar ÍRA– Íslenskir radíóamatörar

Skeljanesi, 30. Janúar 2018.

Fundur hófst kl. 17:00 og var slitið kl. 18:30.

Stjórn: Formaður TF3JA, varaformaður TF3DC, ritari TF3WZ, gjaldkeri TF3EK, meðstjórnandi TF3NE, varamaður TF8KY og varamaður TF3EO.

Mættir: TF3JA, TF3EK, TF3EO, og TF3DC

Fundarritari: TF3JA

Dagskrá

1. Verklagsreglur

TF3JA lagði fram tillögu Einars, TF3EK, að umsagnar-verklagsreglum fyrir stjórn íRA. Eftirfarandi viðmið notaði Einar við mótun umsagnar-verklagsreglna stjórnar ÍRA um kallmerki og í framhaldi af þessum markmiðun ákvað stjórn ÍRA eftirfarandi verklagsreglur þar til annað yrði ákveðið.

Fundarmenn sættust á þessa niðurstöðu en í upphafi kom fram í málflutningi TF3DC að hann vildi heldur halda fyrirliggjandi viðmiðum um úthlutun einsbókstafs viðskeyta og stytta geymslutíma áður notaðra kallmerkja í tíu ár. Fleiri voru á þeirri skoðun að geymslutími áður notaðra kallmerkja mætti ekki vera of langur.

2. Markmið verklagsreglna

Markmið verklagsreglna fyrir umsagnir um kallmerki, TF3EK.

 • Kallmerki er fyrst og fremst auðkenni.
 • Virkir amatörar fái forgang að þjálum kallmerkjum sem er auðvelt að heyra og muna.
 • Sem fæst eftirsóknarverð kallmerki séu lítið eða ekki notuð.
 • Draga úr því að leyfishafar séu að skipta um kallmerki.
 • Ef eftirspurn reynist meiri en framboð, þá ráðist forgangur af virkni.
 • Verklagsreglur séu einfaldar og gagnsæar.
 • Kallmerki skulu ekki notuð til að umbuna fyrir frammistöðu eða langlífi.
3. Verklagsreglur við umsagnir um kallmerki
 1. Leyfishafar sem þess óska geta fengið tímabundið kallmerki með einsbókstafs viðskeyti til þriggja ára.
 2. Leyfishafar með 200 staðfest cq wpx forskeyti á LOTW geta fengið ótímabundið kallmerki með einsbókstafs viðskeyti.
 3. Stjórn ÍRA getur mælt með ótímabundnu kallmerki með eins bókstafs viðskeyti á grundvelli annara upplýsinga um virkni.
 4. Þeir sem eru fyrir með tveggja eða þriggja stafa viðskeyti í kallmerki geta haldið því og verið þá með tvö virk kallmerki.
 5. Tölustafurinn 0 er frátekinn fyrir tímabundin kallmerki vegna sérstakra atburða eða keppnishópa.
 6. Tímabundin kallmerki eru laus aftur til úthlutunar að liðnum 6 árum, ótímabundin kallmerki að liðnum 20 árum.
4. Umsóknir um kallmerki

Stjórn mælir með umsókn TF3HP og umsókn TF3ARI um einsstafs kallmerki en felur formanni að kanna hjá Ara hvort hann væri til i að velja annan tölustaf, Ari óskar eftir kallmerkinu TF1A.

Fundargerð stjórnar ÍRA– Íslenskir radíóamatörar

Samráðsfundur stjórnar ÍRA og Prófnefndar ÍRA

Skeljanesi, 23. Janúar 2018.

Fundur hófst kl. 17:00 og var slitið kl. 18:30.

Stjórn: Formaður TF3JA, varaformaður TF3DC, ritari TF3WZ, gjaldkeri TF3EK, meðstjórnandi TF3NE, varamaður TF8KY og varamaður TF3EO.

Mættir: TF3JA, TF3WZ, TF3EK, TF3EO, og TF3DC

Mættir frá Prófnefnd ÍRA: TJ3DX, TF3VS, TF3KX og TF3GW

Fundarritari: TF3WZ

Dagskrá

1. Bréf frá IARU

TF3JA óskar eftir öðrum fundi með Prófnefnd vegna bréfs sem borist hefur frá IARU. TF3JA sendir bréfið á alla viðkomandi. Fundur vegna þessa settur á daginn 6. febrúar klukkan 17:00.

2. Næsta námskeið

TF3JA ræðir um næsta námskeið. Ekki margir sem vilja sækja námskeið, 3 nýir og svo nokkrir sem vilja sækja próf aftur. TF3JA telur ekki ráð að halda heilt námskeið fyrir það.

3. Námsefni á hljóðbók

TF3VS: Námsefni hefur verið komið á hljóðbókasafn og eru þeir að skoða það að koma efninu á hljóðbók. Þeir eru að svo stöddu að meta hvernig sé best að koma þessu á hljóðbók.

4. Efni á vídeó

TF3VS talar um að koma inn litlum video stubbum sem taka lítið efni fyrir í einu. T.d. 3 til 5 mínútna bút sem færi yfir t.d. ohmslögmálið.

5. Munnlegt próf

Umsækjanda um amatörréttindi verður boðið að koma í munnlegt próf.

6. Skýrsla Prófnefndar ÍRA

TF3DX fór yfir.

Til umræðu er að fundum Prófnefndar ÍRA sé fjölgað. Þar yrði t.d. farið yfir gerð á vídeóum og mögulega aðferð í framleiðslu á þeim. Einnig vill Prófnefnd fara yfira að samræma betur við HAREC.

TF3DX fór yfir árangur á prófum. Á undanförnum 5 prófum hafa aldrei fallið fleiri en 1 á prófi. 3 samanlagt fyrir síðustu 5 námskeið/próf. Samtals tók 57 próf of féllu 3 eða 5,3%.

TF3DX fór yfir hvað mætti gera fyrir þá sem eiga undir högg að sækja. T.d. mætti hafa nokkra aðila sem gætu tekið að sér einstaklinga sem þurfa aukna kennslu.

TF3DX bendir á að til að geta hjálpað mönnum sé eðlilegt til að menn mætu allavega í skriflegt próf. Bendir á að það væri gott fyrir menn að taka prófið til að halda jafnræðinu við aðra. Bendir á að leyfileft er að hjálpa mönnum í prófi með aðstoð á skilningi á spurningu, þá gegni prófandi hlutverki einskonar túlks.

TF3JA telur að verkleg kennsla mætti vera meiri og mat á þátttöku í verklegu ætti að fá töluvert vægi í lokaeinkun.

TF3VS bendir á að það sé slæmt hveru margir taka próf en taka svo aldrei út leyfisskírteini og jafnvel þó svo sé fara menn ekki í loftið. Allir tóku undir þetta.

TF3DC greindi frá og dreifði til fundarmanna (fylgiskjal nr. 1) niðurstöðum nefndar ARRL um “New entry level licence”. Samkvæmt því eru helstu vandamálin: lítil nýliðun 30 ára og yngri og lítil virkni nýrra leyfishafa. Lausnirnar séu: að hvetja nemendur og yngri kynslóðina til að kynna sér amatör radíó, vanda til námskeiða og fræðslu, gæta vandlega að hagsmunum leyfishafa þannig að áhugamálið verði aðlaðandi og hvetja leyfishafa til að halda áfram að þróast og færa sig upp í næsta leyfisflokk.  (Vísun í fylgiskjal með fundargerð).

TF3DX ræðir verklega kennslu. Bendir á að verkleg kennsla þurfi mikinn aga. Búnaður þarf að virka gríðarlega vel. Skipulag þarf að vera gott. Sé jafnvel erfiðara en venjuleg kennsla. TF3EK bendir á að verkleg kennsla gæti mögulega verið hluti af entry leyfi.

7. TF3KB

Stjórn og Prófnefnd ÍRA vilja koma á framfæri sérstöku þakklæti til TF3KB fyrir gott og mikið starf fyrir Prófnefnd og félagið.

8. ELL, N og G leyfi

ELL prófið rætt. TF3DX bendir á mikilvægi þess að vanda þessi vinnubrögð. Fara yfir leyfiskerfið í heild.

TF3DX fer yfir núgildandi Evrópureglugerð frá ECC og lista sem þar er skilgreindur sem amatörar eiga að kunna.

 

 

 

 

Fundargerð stjórnar ÍRA – Íslenskir radíóamatörar

Skeljanesi, 29. Desember 2017.

Fundur hófst kl. 12:20 og var slitið kl. 13:20.

Stjórn: Formaður TF3JA, varaformaður TF3DC, ritari TF3WZ, gjaldkeri TF3EK, meðstjórnandi TF3NE, varamaður TF8KY og varamaður TF3EO.

Mættir: TF3JA, TF3WZ, TF3EK, og TF3DC

Fundarritari: TF3WZ

Dagskrá

1. Reglugerðarbreyting samþykkt

TF3JA tilkynnti að hjá Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti hafi verið skrifað undir reglugerðarbreytingu um kallmerki og svæðaskiptingu fyrir jól.

Þegar formlegt svar hefur borist frá ráðuneyti munu þessar upplýsingar verða birtar á heimsíðu félagsins.

2. Breytingar á prófnefnd

TF3EK leggur til breytingar á Prófnefnd.

TF3GW kemur í stað TF3KB.

Eftir breytingu yrði prófnefnd skipuð: TF3DX, TF3KX, TF3VS, TF3EK og TF3GW.

Stjórn felur TF3WZ og TF3JA að ganga frá bréfi til prófnefndar.

Samþykkt einróma.

3. Námsefni og prófkröfur

TF3EK leggur til að próf og námsefni verði yfirfarið heilstætt. Þá með vísan til CEPT reglugerða. Leggur fram bréf með tilvísun í reglugerðar númer o.fl.

Það er skoðun stjórnar ÍRA að gera þurfi átak til að aðlaga námsefni og tilhögun prófa breyttu umhverfi. Hér er bæði um að ræða að ljúka vinnu sem hafin fyrir nokkum árum til að taka saman heildstætt kennsluefni fyrir amatör próf og að próf og námsefni verði í samræmi við tilmæli CEPT. Þessi tilmæli er að finna á slóðinni https://cept.org/ecc/topics/radio-amateurs. Í skjali T/R 61-02 er fjallað um námsefni til G leyfis og ERC Report 32 á við um námsefni til N leyfis. Í ECC Recommendation (05)06 er fjallað um próf fyrir einstaklinga með hamlanir. Ennfremur er það vilji stjórnar að unnið verði að því að innleiða nýjan leyfisflokk í samræmi við ECC Report 89.

Stjórn styður tillögu Einars og verður hún lögð fyrir Prófnefnd ÍRA.

4. Fræðslustjóri

TF3WZ leggur til að búið verði til embætti fræðslustjóra. Fræðslustjóri verði skipaður af stjórn ÍRA til þess að halda utan um almennt fræðslustarf og þar þá helst að halda námskeið  vegna prófs til radioamatörs. Vinnur þá fræðslustjóri að þeim verkefnum fyrir stjórn.

Hellstu verkefni fræðslustjóra yrðu:

 • Dagskrá námskeiðis
 • Samskipti við kennara
 • Samskipti við nemendur
 • Samskipti við Prófnefnd
 • Samskipti við PFS
 • Utanumhald á námskefni, prentun kennsluefnis o.fl.
 • Bókun / umsjón á húsnæði
 • Fréttaflutningur af námskeiði
5. Aðlögun prófs vegna aðstæðna.

TF3JA leggur til að Fræðslustjóra sé gefið það vald að geta gert tillögu til Póst- og fjarskiptastofnunar um að námsmaður fái aðlagað próf vegna sérstakra aðstæðna. TF3DC lagði fram það sjónarmið að þetta verkefni þ.e. framkvæmd prófa hvort sem það væri almenna prófið eða próf við sérstakar aðstæður yrði í höndum Prófnefndar eins og verið hefði. Ef menn teldu að þörf á að stofna til nýs embættis fræðslustjóra væri rétt að hann einbeitti sér að fræðslunni en kæmi ekki að framkvæmd prófanna. Heppilegast væri að halda þessum þáttum, kennsla vs. próf, aðskildum eins og rætt hefði verið áður í stjórninni og menn verið nokkuð sammála um.

 

Fundargerð stjórnar ÍRA – Íslenskir radíóamatörar

Skeljanesi, 11. Desember 2017.

Fundur hófst kl. 17:00 og var slitið kl. 19:00.

Stjórn: Formaður TF3JA, varaformaður TF3DC, ritari TF3WZ, gjaldkeri TF3EK, meðstjórnandi TF3NE, varamaður TF8KY og varamaður TF3EO.

Mættir: TF3JA, TF3WZ, TF3EK, TF3EO, TF3NE og TF3DC

Fundarritari: TF3WZ

Dagskrá

1. Birting lista yfir alla radíóamatöra á vef ÍRA.

TF3JA leggur til að fengið verði leyfi hjá PFS til að birta lista yfir alla sem fengið hafa amatörleyfi. TF3DC og TF3EK benda á að PFS ætti að hafa þennan lista á sinni síðu að hætti norsku Póst- og fjarskiptastofnunarinnar sem dæmi. Samþykkt að óska eftir leyfi til að birta hlekk á amatörlistann á heimasíðu ÍRA.

2. Breytingar á prófnefnd

Rætt var um Prófnefnd ÍRA og samskipti við nefndina. Í framhaldi af þeirri umræðu ákvað stjórn að skipta út manni í Prófnefnd ÍRA fyrir áramótin 2017/2018. TF3JA lagði til að stjórn hitti prófnefnd eða formann nendarinnar og færu yfir málin þegar reglugerðin hefði tekið gildi, það var samþykkt.

3. Námsefni

TF3DC spyr hvort HAREC sé ekki notað sem viðmiðun fyrir kennsluefni?  TF3EK, Einar, upplýsir að ekki sé að öllu leyti farið eftir HAREC í vali á námsefni og sem dæmi nefnir að ekki er í HAREC ætlast til að fjallað sé um einstaka íhluti í tækjum og búnaði heldur skuli fjallað um einstakar rásaeiningar og virkni þeirra. Ennfremur er ekkert fjallað um nýja SDR tækni í námsefni ÍRA eins og áður hefur komið fram hjá Einari á fundi í ÍRA. TF3DC segir frá því að fyrir þremur árum hafi borið á góma í stjórn ÍRA (og verið keypt) að frumkvæði TF3GL –  nýútkomin bók sem Norðmenn nota sem er í þýðing á breskri kennslubók HAREC.  Var það mat Prófnefndar ÍRA og kennara, TF3HK að bókin hentaði okkur ekki og námsefnið á íslensku sem notað væri hentaði okkur betur þó það mætti eflaust bæta.

Í framhaldi rifjaði TF3DC upp þá staðreynd að Póst- og fjarskiptastofnun hefur gefið út staðfestingar  til erlendra yfirvalda um að íslensku prófin og leyfin standist HAREC?  Taldi Óskar sjálfsagt að athuga þessa staðreynd í öllu samhengi í rökræðum um málið.

4. Kaup á nýrri stöð

TF3JA leggur til að ÍRA kaupi IC-7610. Tilboð barst  frá FAJ í dag:

ICOM IC-7610 er áætluð til afgreiðslu um miðjan janúar. Verð á stöðinni sem ég get boðið er 2850 evrur + vsk sem gerir um 438.000 kr með vsk miðað við gengið þessa dagana. ICOM RC-28 fjarstýring er á 23.107 með vsk til IRA. Ég á að eiga hana til á lager. Ég bið um staðfestingargreiðslu upp á fjórðung af heildarverði með vsk. Láttið mig vita ef félagið vill staðfesta pöntun. Meðfylgjandi er PDF skjal yfir stöðina. 73, Ásgeir Örn Rúnarsson, TF3AI

TF3EK leggur til að stöðin verði greidd að fullu fyrirfram.

Tillaga um kaup og fyrirframgreiðslu er samþykkt einróma.

5. Næsti stjórnarfundur

Næsti stjórnarfundur verður haldinn að viku, 18. desember 2017 eða strax eftir að fyrirliggjandi reglugerðarbreyting hefur tekið gildi.

 

Fundargerð stjórnar ÍRA – Íslenskir radíóamatörar

Skeljanesi, 5. Desember 2017.

Fundur hófst kl. 17:00 og var slitið kl. 19:00.

Stjórn: Formaður TF3JA, varaformaður TF3DC, ritari TF3WZ, gjaldkeri TF3EK, meðstjórnandi TF3NE, varamaður TF8KY og varamaður TF3EO.

Mættir: TF3JA, TF3WZ, TF8KY, TF3EK og TF3DC.

Fundarritari: TF3WZ

Dagskrá

1. Fundargerð síðasta stjórnarfundar
2. Umsagnir vegna umsagna vegna reglugerðarbreyting

Farið var yfir svar vegna umsagnir sem bárust PFS vegna reglugerðarbreytingar. Farið var yfir textann og hann samþykktur. TF3JA og TF3WZ var falið að ljúka við svarið og leggja fyrir stjórn áður en bréfið verður sent inn til PFS.

3. Kallmerki með einum bókstaf í viðskeyti

ÍRA hefur umsagnarrétt samkvæmt reglugerð um radíóáhugamenn nr. 348/2004 um veitingu amatörleyfa og þar með úthlutun kallmerkja.  Hingað til hefur Pfs farið eftir tillögum ÍRA um úthlutun viðskeyta í kallmerkjum og stjórn ÍRA hefur haft til viðmiðunar samþykktir sem gerðar hafa verið innan félagsins um úthlutum viðskeyta. TF3EK lagði fram tillögu að breyttri meðmælareglu á eins bókstafs kallmerkjum sem tekin yrði upp um leið og nýsamþykkt breyting á reglugerð sem er í ferli, verður staðfest.

TF3DC spurði hvort menn hefðu hugsað til enda úthlutanir eins stafs kallmerkja skv. tillögunni án nokkurra skilyrða í ljósi sögunnar og fyrri úthlutana og viðmiðana sem fyrri stjórnir og nefndir hafa komið sér saman um í því sambandi.

 

Fundargerð stjórnar ÍRA – Íslenskir radíóamatörar

Skeljanesi, 20. nóvember 2017.

Fundur hófst kl. 17:00 og var slitið kl. 18:00.

Stjórn: Formaður TF3JA, varaformaður TF3DC, ritari TF3WZ, gjaldkeri TF3EK, meðstjórnandi TF3NE, varamaður TF8KY og varamaður TF3EO.

Mættir: TF3JA, TF3WZ, TF3EO og TF3EK.

Fundarritari: TF3WZ

Dagskrá

1. Viðræður við Odd hjá ORG Ættfræðiþjónusta.

Rætt var við Odd hjá ORG um aðstöðu og kostnað sem henni fylgir. Oddur kom með þá tillögu að ÍRA greiddi 10 þúsund krónur á mánuði fyrir þrif og öryggiskerfi. Oddur vildi fá greiddar 30 þúsund krónur fyrir þá mánuði sem liðnir voru og svo 10 þúsund eftir það.

Einnig var aðstaðan rædd og lögð fram tillögu um að Oddur fengi “shackinn” uppi fyrir fundaraðstöðu en Oddur tók það ekki í mál. Hann gaf ÍRA leyfi til að nota helming herbergisins fyrir okkur, þ.e. sá hluti rýmis í sameign sem er í suð austur horni.

Samþykkt samhljóða.

2. VHF Manager

TF3JA tilkynnti að samkomulag hefur náðst við TF3ARI að taka að sér að vera VHF manager fyrir ÍRA.

3. Aðstaða

TF3JA leggur til að keyptir verði nýir stólar. TF3JA óskar eftir að fá að leyfi til að klára stólakaup, allt að 30 stóla en ekki fyrir meira en 100.000,- krónur. Samþykkt samhljóða.

4. Keppni næstu helgi

TF3JA og TF3EK ætla að koma upp loftneti til að nota á næstu helgi, ef veður og áhugi félagsmanna leyfir. Stöð félagsins verður einnig yfirfarin og gerð klár.

5. Lagabreytingar

TF3JA leggur til að stjórn ÍRA leggi fram á komandi aðalfundi tillögu TF3EK frá 2016 um breytingu á lögum félagsins. TF3EK lagði fram tillögu að breytingum á greinum 6, 7, 24 og 25. Stjórnarmenn munu fara yfir tillöguna hver í sínu lagi og verður tillagan tekin aftur til umræðu á stjórnarfundi síðar.

6. Félagsstöðin

TF3JA leggur til að IC-7300 stöð félagsins verði seld og í stað hennar keypt IC-7610. Stjórn tók vel í tillöguna. TF3JA mun kanna verð og leggja tillögu fyrir stjórn.

7. YOTA 2018 á Íslandi

TF3JA upplýsti að eftir samskipti við IARU kom í ljós að þar var ekki áhugi á að hafa YOTA 2018 á Íslandi en skoða betur síðar.

 

Fundargerð stjórnar ÍRA – Íslenskir radíóamatörar

Skeljanesi, 17. október 2017.

Fundur hófst kl. 17:30 og var slitið kl. 19:00.

Stjórn: Formaður TF3JA, varaformaður TF3DC, ritari TF3WZ, gjaldkeri TF3EK, meðstjórnandi TF3NE, varamaður TF8KY og varamaður TF3EO.

Mættir: TF3JA, TF3WZ, TF3DC og TF3EK.

Fundarritari: TF3WZ

Dagskrá

1. Fundargerð síðasta fundar

Fundargerð síðasta fundar var ekki tilbúin. TF3WZ mun koma henni á almennilegt format og á vefinn fyrir stjórnarmenn að fara yfir. Verður tekin fyrir á næsta stjórnarfundi.

2. YOTA 2018 á Íslandi

TF3JA leggur til að ÍRA muni halda hið árlega YOTA sumarbúðir 2018.  Hugmyndin er að gera þetta í samvinnu við Skátana og yrði þetta væntanlega síðustu vikuna í Júlí 2018 á Úlfljótsvatni. Verkefnið er styrkt af IARU. TF3JA óskar eftir því að fá umboð til að sjá um verkefnið.

Samþykkt einróma.

3. Heimasíða – Vistun á Norðurlandablöðum

TF3WZ bendir á að ef við höfum lokað svæði á síðunni sem er aðgangsstýrt á notanda. Við þetta myndi skapast einhver vinna við utanumhald á notendum, aðstoð og fleira sem því tengist. Þessi kostur er ekki sá besti en myndi augljóslega leysa þá aðgangsstýringu sem þarf að framkvæma.

TF3WZ bendir einnig á að mögulega væri einfaldast að senda tölvupóst á félaga íRA með upplýsingum um hvað þarf til að komast inn á síðuna sem hýsir norðurlandablöðin.

TF3JA athugar málið hvað við megum gera.

4. Skeljanes – Aðstaða ÍRA

TF3JA leggur til að leggja til við Odd ættfræðing að hann fái svæðið sem er uppi fyrir glæsilegt fundarherbergi og auka geymslu fyrir bækur gegn því að við fengjum að hafa svæðið sem niðri, þ.e. alla hæðina sem er fyrir innan bláu hurðina (gamla mötuneytið) út af fyrir okkur.

TF3WZ óskar eftir leyfi til að tala við RVK varðandi Gufunes. Og þá í framhaldi varðandi Skeljanes.

Samþykkt einróma.

5. 160m loftnet

Tillaga um að setja upp álstöng sem er til fyrir 160m. TF3DC  bendir á að það þurfi að smíða fót undir loftnetnið. TF3EK telur það ekki þurfa. TF3EK mun sjá um uppsetningu á loftnetinu. Stefnt er á föstudag eða laugardag.

Samþykkt einróma.

Fundargerð stjórnar ÍRA– Íslenskir radíóamatörar

Skeljanesi, 13. September 2017.

Fundur hófst kl. 17:00 og var slitið kl. 19:00.

Stjórn: Formaður TF3JA, varaformaður TF3DC, ritari TF3WZ, gjaldkeri TF3EK, meðstjórnandi TF3NE, varamaður TF8KY og varamaður TF3EO.

Mættir: TF3JA,

Fundarritari:

Dagskrá

1. Fundargerð síðasta fundar

 

2. Námskeið

 

3. Boðun fundar með kennurum og Prófnefnd

 

4. Heimasíða, CQ TF og Norðurlandablöð

 

5. Vetrardagsrká

TF3JA lagði til að hver og einn stjórnarmaður bæri ábyrgð á einu til tveimur fimmtudagskvöldum fram að áramótum sem innifelur að stjórnarmaðurinn annað hvort finnur fyrirlesara eða talar sjálfur á “sínu” kvöldi.

Tillaga að röðun manna á kvöld:

 • Egill 30/11
 • Einar 21/9, 16/11
 • Hrafnkell 26/10
 • Jóhannes 19/10
 • Jón 28/9, 5/10, 9/11, 13/12
 • Óskar 23/11, 7/12
 • Ölvir 12/10, 2/11

Tillagan var samþykkt samhljóða.

6. Vinna við stöð og loftnet

 

7. Flóamarkaður

 

8. IARU fundur