Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Með tilvísan til 16. gr. félagslaga er hér með boðað til aðalfundar Í.R.A. laugardaginn
19. maí 2012. Fundurinn verður haldinn í Snæfelli (áður "Yale") fundarsal Radisson Blu
hótel Sögu, við Hagatorg í Reykjavík og hefst stundvíslega kl. 13:00. Dagskrá er sam-
kvæmt 18. gr. félagslaga.

Bent er á, að samkvæmt ákvæði í 26. gr. laganna þurfa tillögur að lagabreytingum að
berast stjórn félagsins fyrir 15. apríl n.k. Með tillögum að breytingum skal fylgja skrifleg
greinargerð þar sem gerð er grein fyrir ástæðum tillagnanna og væntanlegum áhrifum
þeirra.

Fyrir hönd stjórnar,

Jónas Bjarnason, TF2JB,
formaður Í.R.A.

____________________________

Vefslóð fyrir gögn aðalfundar 2011: http://ira.is/pages/viewpage.action?pageId=4558568

  • No labels