Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

...

Að jafnaði eru prófin dæmd og bráðabirgðaeinkunn gefin í framhaldi af prófhaldinu, gjarnan 2 - 3 klst síðar.
Þá fer fram prófsýning í Skeljanesi ef aðstæður og þátttaka leyfir. Endanleg staðfesting niðurstöðu liggur
hjá Póst- og fjarskiptastofnun. Standast þarf báða hluta prófs til leyfis. Árangur í hvoru prófi stendur fram-
vegis, óháð gengi í hinu prófinu.

...

Sjá má leiðbeiningar um staðsetningu félagsaðstöðu Í.R.A. á eftirfarandi vefslóð: http://www.ira.is/download/attachments/360462/IRA%20Club%20House.png