,

7. Stjórnarfundur ÍRA 2015

Fundargerð stjórnar ÍRA – Íslenskir radíóamatörar

Skeljanesi, 30. júní 2015.

Fundur hófst kl. 19:00 og var slitið kl. 20:30.

Stjórn: Formaður TF3JA, varaformaður TF3FIN, ritari TF3GB, gjaldkeri TF3DC, meðstjórnandi TF3EK, varamaður TF3SG og varamaður TF8KY.

Mættir: TF3JA, TF3FIN, TF3EK, TF3SG og TF8KY.

Fundarritari: TF3KY

Dagskrá

1. Viðfangsefni stjórnar

TF3JA, kallar eftir hugmyndum stjórnarmanna að viðfangsefnum stjórnar. TF3EK leggur fyrir fundinn tillögur að viðfangsefnum stjórnar.

2. Fundargerð

TF3SG, bendir á formgalla á birtingu fundargerða. Vantar að stjórnarmenn hafi tækifæri til yfirlestrar og samþykktar. Ákvörðun. Stjórnarmenn fara yfir fundargerð fyrir birtingu, helst í lok viðkomandi fundar. Í síðasta lagi í upphafi næsta fundar.

3. IARU

Létt frásögn af fundi hjá IARU í Friedrichshafen, en ýtarlegri frásögn frestað.

4. Myndataka

Myndatöku frestað vegna ónægrar mætingar stjórnarmanna.

5. Embætti

Ekki hægt að ræða um skipun í embætti vegna ónægrar mætingar.

6. Aðgangsmál á vef

TF3SG setur spurningu við aðgangsmál að vefumsjónarkerfi, að ekki sé ljóst hvar aðgangur sé of rúmur og hvar aðgangur sé of takmarkaður. TF3JA staðfestir að hann sé að vinna í aðgangsmálum.

7. Útileikar

TF3EK nefnir að útileikarnir séu gott framtak en erfitt sé að átta sig á svæðaskiptingu. Leggur til að tengd verði við vefinn wiki síða til að halda utanum leikreglur. Akvörðun. Skoða það samhliða endurskoðun vefmála sem er á borði TF8KY.

8. Svæðaskipting landsins

TF3SG leggur til að mál um svæðaskilgreiningar landsins sé tekið upp aftur.

9. TF VHF-orginalleikarnir

Ákvörðun. Félagið kynnir leikana en kemur ekki frekar að málinu. Það kemur fram að TF3GL hafi boðist til að sjá um úrvinnslu logga.

10 Dagskrá á fimmtudögum

TF3FIN leggur til að eitt fimmtudagskvöld í mánuði hafi auglýsta dagskrá. Ákvörðun. TF3FIN, TF3EK og TF8KY skipi vinnuhóp sem finnur til umfjöllunarefni fyrir stök fimmtudagskvöld (m.v. eitt í mánuði).

11. Félagsheimilið

TF3SG spyr um framkvæmdir við og í félagsheimili. TF3JA segir að málið sé á dagskrá.

12. Menninganótt

Umræða um að menningarnótt sé notuð til að kynna radíóáhugamálið.

13 Aðgengi að félagsheimili

Rætt um aðgang félagsmanna að aðstöðunni í félagsheimilinu

14. Aðgangur að tækjum

TF3EK leggur til að setja það markmið að auka aðgengi félagsmanna að aðstöðu/tækjum. Ákvörðun. Finna út hvernig hægt er að útfæra það með hliðsjón af öryggismálum. (tók einhver það að sér?)

,

6. Stjórnarfundur ÍRA 2015

Fundargerð stjórnar ÍRA – Íslenskir radíóamatörar

Skeljanesi, 16. júní 2015.

Fundur hófst kl. 19:00 og var slitið kl. 21:00.

Stjórn: Formaður TF3JA, varaformaður TF3FIN, ritari TF3GB, gjaldkeri TF3DC, meðstjórnandi TF3EK, varamaður TF3SG og varamaður TF8KY.

Mættir: TF3JA, TF3FIN, TF3GB, TF3DC, TF3EK, TF3SG og TF8KY.

Fundarritari: TF3GB

Dagskrá

1. Stjórnarskipti

Sóttu fundinn fyrri stjórnarmenn, þar voru TF3DC, TF3GW og TF3GB úr fyrri stjórn og var því um stjórnarskiptafund að ræða.

Þegar 3GW hafði skilað af sér, yfirgaf því fundinn um 1930.

2. Frá aðalfundi

Farið var yfir þau mál sem voru í gangi fyrir síðasta aðalfund. Þau helstu voru t.d.70 ára afmælisnefnd, námskeiðspeningar og útgáfa íslensks námsefnis, málefni tengd 3GL, girðingarmál og fleira smálegt.

3. Loftnet

Þá hafði fyrri stjórn verið að íhuga kaup á nýjum rótor í stað Alpha-Spid rótorsins, sem er orðinn lélegur, þótt tekist hafi að koma honum til gangsins í bili. Spurningin er bara hvaða tegund af rótor sé best að kaupa. Ljóst er einnig að turninn undir stóru greiðunni þarf að laga

4. Fjaraðgangsmál og námskeið

3DC minntist á fjaraðgangsmálið og gang þess, námskeiðshald og það að sér þyki mjög mikill tími fara í stjórnunarstörf í ekki stærra félagi. 3JA taldi að námskeiðið hefði tekist mjög vel og hátt hlutfall staðið sig með ágætum. 3GB benti á að mestu máli skipti hve margir þeirra sem stæðust próf kæmu í loftið (tækju út leyfi). 3DC benti einnig á að það væru ekki endilega „glataðar sálir“, sem ekki kæmu strax í loftið, svo sem dæmi sanna.

5. Yfirferð á lögum félagsins

3GB minntist á tillögu sína á aðalfundinum um að kosin yrði nefnd til að fara yfir lög félagsins. Hann vildi taka fram að þetta hefði ekki verið gert í þeim tilgangi að kasta fram komnum lagabreytinga- tillögum fyrir róða. Hugsunin hefði verið að fá valinkunna menn til að fara yfir lögin, án þess að stjórn félagsins væri með puttana í málinu. Nefndin skyldi hafa fram komnar tillögur til meðferðar, auk þess að koma mætti ábendingum á framfæri við hana á starfstímanum. 3EK lagði til að félagsmenn fengju að hitta nefndina í haust.

6. Þáttaka í keppnum

Þá varð umræða um þáttöku ÍRA í alþjóðlegum keppnum keppnum, en bent var á að ástand klúbb- stöðvarinnar væri þannig, að varla væri raunhæft að taka þátt í bili. 3JA lagði til að stefnt yrði að þáttöku klúbbstöðvarinnar í SACkeppninni. Þá voru VHF og HF útileikar innanlands til umræðu. Engir skiluðu inn loggum í VHF leikunum í fyrra og tveir skiluðu inn loggum í HF leikunum, en það þótti ekki tilefni til verðlaunaafhendinga. Veltu menn því fyrir sér, hvers vegna stöðvar sem voru í loftinu á HF leikunum skiluðu ekki inn loggum. 3SG sagði útileikana skemmtilega.

7. Tæknisafnið

Þá var til umræðu uppákoma í tengslum við Tæknisafnið á Seyðisfirði (27. júl. ?), vitahelgin og framkvæmd hennar.

8. Önnur mál

Umræða varð um nefndir og embætti á vegum félagsins á niðurstöðu. 8KY tók að sér að skoða heimasíðuna með breytingar í huga. Miðað er við að nota hýsinguna og hug- búnaðinn sem fyrir er. 3JA lagði til að fyrrverandi formenn félagsins myndi afmælisnefndina.

Breytt af TF8KY 25.08.2015 skv. ákvörðun 9. stjórnarfundar þann 21.07.2015.: Ummæli höfð eftir TF3SG tekin út sem hann taldi að rangt hefðu verið höfð eftir.

,

5. Stjórnarfundur ÍRA 2015

Fundargerð stjórnar ÍRA – Íslenskir radíóamatörar

Skeljanesi, 15. maí 2015.

Fundur hófst kl. 20:00 og var slitið kl. 21:00.

Stjórn: Formaður TF3JA, varaformaður TF3FIN, ritari TF3GB, gjaldkeri TF3DC, meðstjórnandi TF3EK, varamaður TF3SG og varamaður TF8KY.

Mættir: TF3JA, TF3EO, TF3EK, TF3WZ og TF3DC.

Fundarritari: TF3GB

Dagskrá

1. Aðalfundur

Nú er aðalfundur félagsins 2015 að baki. Fundarsókn var betri en síðast, en 28 manns mættu á fundinn, þrátt fyrir að hann væri haldinn á óvanalegum tíma miðað við venju. TF3VS var kosinn fundarstjóri og TF3Y ritaði fundargerð. 5 voru með gild umboð til að fara með atkvæði annarra á fundinum. Dagskrá var samkvæmt 18. grein félagslaga. Fyrir fundinn höfðu borist breytingatillögur við lög félagsins frá 4 aðilum og ein var lögð fram á fundinum. Stefndi í miklar umræður um tillögurnar. TF3GB lagði þá fram dagskrártillögu um að aðalfundurinn kysi 3ja manna nefnd til að fara yfir lög félagsins og skila niðurstöðunni fyrir 15. apríl 2016. Þetta var samþykkt. Í nefndina voru kosnir TF3UA, TF3VS og TF3HM. Aðalfundurinn kaus félaginu nýja stjórn.

2. Ný stjórn

Nýkjörin stjórn hélt strax fund og skipti með sér verkum. Stjórn félagsins er þannig skipuð: TF3JA formaður, TF3FIN varaformaður, TF3DC gjaldkeri, TF3GB ritari, TF3EK meðstjórnandi, TF3SG varamaður og TF8KY varamaður. Úr stjórn gengu TF8HP formaður, TF3GW varaformaður, TF3KX meðstjórnandi og TF3TNT varamaður. Þeim eru þökkuð vel unnin störf.

3. Fundargerð

Fundargerð aðalfundarins verður birt á heimasíðu félagsins fljótlega.

,

4. Stjórnarfundur ÍRA 2015

Fundargerð stjórnar ÍRA – Íslenskir radíóamatörar

Skeljanesi, 9. apríl 2015.

Fundur hófst kl. 18:00 og var slitið kl. 20:00.

Stjórn: Formaður TF8HP, varaformaður TF3GW, ritari TF3GB, gjaldkeri TF3DC, meðstjórnandi TF3KX, varamaður TF3TNT.

Mættir: TF8HP, TF3GW, TF3DC, og TF3GB.

Gestur: TF3JA

Fundarritari: TF3GB

Dagskrá

1. Prófmál

Framhaldsumræða um námsefni, án niðurstöðu.

2. Aðalfundur

Boðun aðalfundar 16. maí, kl. 14.00 og lagabreytingar.  Ráðstefnukostnaður og aðalfundarsamþykkt vegna hans.

3. Eignarhald

Eignarhald á tækjum og fl. í aðstöðu félagsins og færsla verðmæta í bókhaldi.

4. Innheimta

Innheimta félagsgjalda, viðunandi.

5. Útileikar

Útileikar

,

3. Stjórnarfundur ÍRA 2015

Fundargerð stjórnar ÍRA – Íslenskir radíóamatörar

Skeljanesi, 5. mars 2015.

Fundur hófst kl. 18:00 og var slitið kl. 20:00.

Stjórn: Formaður TF8HP, varaformaður TF3GW, ritari TF3GB, gjaldkeri TF3DC, meðstjórnandi TF3KX, varamaður TF3TNT.

Mættir: TF8HP, TF3GW, TF3DC, og TF3GB.

Gestur: TF3JA

Fundarritari: TF3GB

Dagskrá

1. Félagsstöðin

Rætt hefur verið að undanförnu að Yaesu-stöð félagsins sé ekki í lagi og af og til sé „splatter“ frá henni. Komið hefur fram sú hugmynd að það sé tímabært að senda stöðina, t.d. til Bretlands í alsherjar yfirferð og stillingu á viðurkenndu Yaesu-verkstæði. Þar sem slíkt kostar töluvert, kom sú hugmynd fram að bíða með þetta þangað til Fritzel-netið væri komið upp og gera þá prófanir, ef ske kynni að meint bilun ætti rætur í útlifuðu loftneti (SteppIr greiðan). Gamli magnarinn átti það líka til að vera svolítið rámur ef ekki var farið rétt að honum.

2. Framtíð ÍRA

Þá var umræða um ÍRA til framtíðar, m.a. námsefni, félagsgjöld, prófin og hvernig ná megi betur  til ungs fólks og kynna því þetta tómstundagaman og tækifæri til sjálfsmenntunar

3. Vefsíða

Umræða um hýsingu á vefsíðu félagsins og í framhaldi af því var TF3JA falið að kanna verð og skilmála á nýrri hýsingu.

4. CQ TF

Þá var umræða um útgáfu CQ-TF og í framhaldi af því var TF3JA falið að ritstýra næsta tölublaði.

,

2. Stjórnarfundur ÍRA 2015

Fundargerð stjórnar ÍRA – Íslenskir radíóamatörar

Skeljanesi, 5. febrúar 2015.

Fundur hófst kl. 18:00 og var slitið kl. 20:00.

Stjórn: Formaður TF8HP, varaformaður TF3GW, ritari TF3GB, gjaldkeri TF3DC, meðstjórnandi TF3KX, varamaður TF3TNT.

Mættir: TF8HP, TF3GW, TF3DC, og TF3GB.

Fundarritari: TF3GB

Dagskrá

1. Loftnetsmál.

Hustler-net félagsins hefur verið hreinsaður og er tilbúinn til uppsetningar ef hugur stendur til þess. SteppIr greiðan er í lamasessi. Borði í reflektor slitinn, bóma orðin laus í reipunum. Veður og vindar hafa leikið netið grátt. Ákveðið að kanna hvort varahlutir fást í netið og hver kostnaðurinn yrði. Ákveðið að vinda bráðan bug að því að koma upp Fritzel netinu, sem Stefán, TF3SA, gaf félaginu á sextugsafmæli þess. Með því móti væri hægt að gera við SteppIr greiðuna í rólegheitum og setja hana upp aftur eða hafa til vara.

2. Styrkur Borgarinnar

Síðasta stjórn sótti um styrk til námskeiðshalds og kynningar í nafni félagsins. Vegna tímaskorts og mannfæðar hefur þetta því miður ekki komist af stað og óráðið hvað verður í náinni framtíð. Fannst mönnum því heiðarlegast að skila styrknum. Gjaldkeri var beðinn að ræða þetta við fulltrúa Borgarinnar.

3. Námsefni á Íslensku

Fundarmönnum fannst  tímabært að taka saman námsefni til amatörprófs á Íslensku. Var þá m.a. litið til nýútkominnar bókar norska félagsins og annars efnis sem systurfélög ÍRA á Norðurlöndunum og í Evrópu hafa gefið út.

Umræða um tilhögun radíóamatöraprófa.

,

1. Stjórnarfundur ÍRA 2015

Fundargerð stjórnar ÍRA – Íslenskir radíóamatörar

Skeljanesi, 8. janúar 2015.

Fundur hófst kl. 20:00 og var slitið kl. 21:00.

Stjórn: Formaður TF3HP, varaformaður TF3GW, ritari TF3GB, gjaldkeri TF3DC, meðstjórnandi TF3KX, varamaður TF3TNT.

Mættir: TF3GW, TF3DC, TF8HP og TF3GB.

Fundarritari: TF3GB

Dagskrá

1. Fjaraðgangsmál

Stjórn félagsins lýsir ánægju sinni með niðurstöðuna í fjaraðgangsmálinu, þeim hluta er varðar þá sem hafa íslenskt leyfi.

2. Námskeiðisgjald

Samþykkt að þeir nemendur, sem gerðust félagar í ÍRA við innritun, fengju 25% afslátt af námskeiðsgjaldinu.

3. Afmælisnefnd

Samþykkt að falast eftir TF3JB sem formanni afmælisnefndar og hann veldi með sér þá sem hann óskaði. Rætt um frímerkjaútgáfu í þessu sambandi.

4. Vetrardagskrá og erindi

Vetrardagskrá og mögulegt fimmtudagserindi TF3SG í febrúar um fjarstýringu senda.

,

10. Stjórnarfundur ÍRA 2014

Stjórnarfundur nr. 10, 19. 11. 2014.                             kl. 18.00

Mættir: TF8HP, TF3GW, TF3GB, TF3DC.

  1. Umræða um heimasíðuna og vandamál henni tengd.
  2. Fjaraðgangur og nýjustu fréttir í því máli. Farið yfir bréfaskriftir við PFS. Álit Prófnefndar um fjaraðgang, vægi þess og vægi tilmæla IARU ráðstefnunnar VA14_C4_REC_04 í málinu.          Ákveðið að senda PFS álit Prófnefndar og fá álit þeirra á því. Taka fram til öryggis að álitið eigi við um starfrækslu íslenskra leyfishafa eingöngu.
  3. Fréttaskrif á heimasíðu. Stjórnin beri ábyrgð á því sem birtist á heimasíðunni. Það sem stjórnin telur rangt eða villandi, verði að leiðrétta eða fella út.
  4. Áhyggjuefni að félagsgjöld innheimtist slælega.
  5. Fundi slitið kl. 20.00.

TF3GB

,

9. Stjórnarfundur ÍRA 2014

Stjórnarfundur nr. 9, 30.10.2014 kl. 18.00

Mættir: TF3GW, TF3GB, TF3DC.

  1. Rædd fyrirspurn um fjarstýringu á klúbbstöðinni. Niðurstaðan varð sú að ekki sé rétt að leyfa fjarstýringu klúbbstöðvarinnar, ma. vegna þess að miðað við fyrri tilraunir hjá öðrum, þyrfti mann til að vakta sjakkinn. Einnig væri óvíst hver hinn raunverulegi „operator“ væri hverju sinni. Þá er ástand klúbbstöðvarinnar ekki gott og talsverð vinna framundan við viðgerðir og endurskipulagningu, sem kosta munu talsverða fjármuni. Væri stöðin í lagi og fjarstýring leyfð, myndi kostnaður vafalaust falla á félagið ef tjón hlytist af svona starfrækslu, nokkuð sem félagið má ekki við.
  2. Vetrardagskrá rædd. 6. eða 13.11. verði kynning TF3KB og TF3DX á NRAU og IARU fundunum. Desember sé ekki vel fallinn til fimmtudagserinda vegna anna hjá félagsmönnum og stjórn. Áætlað kynningarkvöld vegna námskeiðs um miðjan janúar. Tekinn var saman listi yfir hugsanlega kennara og umræða um námsefni. Gjaldkera falið að kaupa eintak af nýja norska námsefninu og athuga námsefni á hinum Norðurlöndunum.
  3. Á að kaupa nýjan rótor ? Ekki talin þörf á að gera það í bili.
  4. Fundi slitið kl. 20.00.

TF3GB

,

8. Stjórnarfundur ÍRA 2014

Stjórnarfundur 02.10.2014.         kl. 1800.

Mættir: TF8HP, TF3DC, TF3TNT, TF3GB.

Ræddir möguleikar með heimasíðuna. Síðan er vistuð á sér tölvu í tölvukerfi Ármúlaskóla. TF3TNT óskaði eftir að fá að fara yfir tölvuna í því skyni að örva heimasíðuna og kanna hvort nokkuð væri á tölvunni, sem ekki ætti að vera þar. Eins hvort þörf væri á að skipta um hýsingu. Var þetta samþykkt.

Ómar Þórdórsson hjá Borginni hafði sent „óskalista“ á þá sem eru í húsnæði á vegum Borgarinnar, til þess að geta gert sér grein fyrir viðhaldsverkefnum hjá hverjum og einum. Nokkur atriði voru sett á listann af okkar hálfu, en óvíst er hve miklu er unnt að ná fram.

Ræddar mælingar sem í bígerð eru hjá nokkrum amatörum.

Loftnetamál. Bilaða stýriboxiðhefur verið sent út og er þess beðið að það komi til baka. Fella þarf niður turninn og athuga rótorinn, sem er fastur og fara yfir turninn sjálfan fyrir veturinn, kapla o. þh.. Þá kom til tals að svartur Tailtwister II rótor, sem vera átti í kjallarageymslunni, finnst ekki. Finna þarf út hver fékk hann lánaðan.

Fundi lauk kl. 2000.

TF3GB, ritari.

,

7. Stjórnarfundur ÍRA 2014

Stjórnarfundur 09.09.2014.

Mættir: TF8HP, TF3GW, TF3DC, TF3GB.

Gestur: TF3SG

Umræða um breytingar sem gerðar voru á tölvupósti sem lagðar voru fram á félagsfundi, 04092014.  Bókað að málið sé í raun ekki stjórnarinnar. Tölvupóstur frá PFS staðfestir að PFS breytti póstinum.

Hýsing heimasíðunnar. Skoða þurfi hverir hafi aðgang að síðunni og að breyta þurfi skipulagi aðgangs að henni. Lagt er til að TF3TNT hafi samband við TF3CY vegna kerfisaðgangs.

Umræða um fjaraðgang og hvernig túlka eigi texta bréfs frá formanni sænska félagsins um málið, sem lagt var fram á félagsfundi 04092014. Ráða megi úr textanum að „að þeirra áliti“ (SSA)sé fjaraðgangur milli landa í lagi ef erlendi aðilinn uppfylli kröfur CEPT.

Lagt er til að starfshópi um fjaraðgang verði skrifað bréf og hann beðinn um að klára álitsgerð um fjaraðgang erlendra leyfishafa.

Bjarni, TF3GB, ritari ÍRA.

,

6. Stjórnarfundur ÍRA 2014

Stjórnarfundur 6                             28.08.2014   kl. 1700.

Mættir: TF3DC, TF3GW, TF3HP, TF3GB.

Mestur hluti fundartímans fór í að ræða boðaðan félagsfund og mál sem yrðu til umræðu þar og stöðu þeirra. Ekkert var ákveðið eða ályktað um þetta málefni.

Þá var tekinn fyrir tölvupóstur frá TF3SG, er varðaði verkefnisstyrk frá Reykjavíkurborg, efningu samnings um hann og fjármál þar að lútandi. TF3SG verði í sambandi við gjaldkera varðandi fjármálin en að öðru leyti vísast til fundargerðar stjórnar frá 22.05.2014, þar sem samþykkt var að TF3SG yrði ábyrgðarmaður verkefnisins með þeirri skyldu að halda stjórninni upplýstri í málinu. Væntanlega yrði um greinargerð að ræða, sem lögð yrði fyrir stjórnina.

Fundi slitið kl. 1930.

Bjarni, TF3GB, ritari ÍRA.