Fundargerð stjórnar ÍRA– Íslenskir radíóamatörar

Skeljanesi 4. april 2018

Fundur hófst kl 20:00 og var slitið kl 22:15

Stjórn: Formaður TF3JB, varaformaður TF3DC, ritari TF2LL, gjaldkeri TF3EK, meðstjórnandi TF3NE, varamaður TF3UA og varamaður TF3EQ.

Mættir: TF3JB, TF3DC, TF3EK, TF2LL, TF3NE, TF3UA og TF3EQ

Fundarritari: TF3LL

Dagskrá

1. Fundur settur

Formaður TF3JB setti fund kl. 20:00 og lagði fram eftirfarandi tillögu að dagskrá:

 1. Setning fundar og samþykkt tillögu að dagskrá.
 2. Fundargerð stjórnarskiptafundar lögð fram.
 3. Erindi – innkomin og send.
 4. 23 mars, sendur tölvupóstur til PFS um nýja skipan stjórnar starfsárið 2018-19.
 5. 23 mars, sendur tölvupóstur til IARU um nýja skipan stjórnar starfsárið 2018-19.
 6. 23 mars, sendur tölvupóstur til IARU Svæðis 1 um nýja skipan stjórnar starfsárið 2018-19.
 7. 20 mars, móttekið bréf frá NRRL um boð í 90 ára afmælisveislu félagsins 14. apríl n.k.
 8. 21 mars, móttekinn tölvupóstur frá TF3AO þar sem vakin er athygli á vandræðum með Yahoo póstlista félagsins.
 9. Skipun embættismanna.
 10. Aðalfundur 2018.
 11. Fyrirkomulag verkefna innan stjórnar.
 12. Starfsáætlun, drög.
 13. Námskeið til amatörprófs.
 14. Önnur mál.

9.a  Útgáfa CQ TF verði hafin á ný (í þessum mánuði).

 1. Næsti fundur stjórnar.
 2. Fundarslit.
 3. Fundarsetning og dagskrá.

Tillaga að dagskrá fundarins var samþykkt.

 1. Fundargerð stjórnarskiptafundar frá 20.03. 2018 lögð fram.

Fundargerð stjórnarskiptafundar frá 20.03.2018 var samþykkt.

 1. Erindi – innkomin og útsend.

Formaður, TF3JB, skýrði frá innkomnum bréfum og útsendum sem voru lögð fram. Samkvæmt bréfi frá NRRL er ÍRA boðið að senda fulltrúa til Gala kvöldverðar í Osló í tilefni 90 ára afmælis félagsins. Ekki verður af því að ÍRA sendi fulltrúa til Noregs og mun boðið því verða formlega afþakkað.

Ábending TF3AO hvað varðar tölvupóstgrúppu félagsins var rædd. Þá var einnig rætt um framtíðarskipan samskipta innan stjórnar og benti TF3EK á samskiptaforritið WatsApp en niðurstaðan var að nota tölvupóst a.m.k. fyrst um sinn þar sem flestir fundarmenn nýta sér það form dagsdaglega. Ákveðið var að hafa samband við TF3VS og TF3AO um hvaða leið væri heppilegust í póstgrúppumálum félagsins en fundarmenn voru sammála um að halda áfram að  vera með póstlista fyrir félagsmenn. TF3UA mun hafa samband við TF3VS og TF2LL mun hafa samband við TF3AO.

 1. Skipun embættismanna.

Nokkrar umræður urðu um prófnefnd, prófnefndarskipan og skiptingu embætta innan nefndarinnar, próf og lesefni sem TF3EK fullyrti, að ekki hafi verið uppfært í samræmi við HAREC. Þá skýrði TF3EK einnig frá því að nánast engir fundir hafi verið haldnir í prófnefnd, a.m.k. þau þrjú ár sem hann hefði setið þar og sér vitanlega, hefði formaður  nefndarinnar ekki verið formlega kjörinn til starfans (á þeim tíma). Niðurstaða umræðunnar var að athuga þyrfti lög félagsins sem lúta að prófnefnd. Formaður benti m.a. á, að í 24. grein laga (um prófnefnd) stendur að nefndin velji sér formann. Samþykkt að fela formanni að fara yfir þessi mál.

Í prófnefnd sitja: TF3DX, formaður, TF3KX, TF1GW, TF3EK og TF3VS. Ákvæði um nefndina eru í 24 gr. félagslaga.

Í EMC nefnd sitja: TF3UA, formaður, TF3G og TF3Y. Ákvæði um nefndina eru í 25. gr. laganna.

TF3SB hefur tekið að sér að ritstýra CQ TF. Fundarmenn fögnuðu því og bjóða TF3SB velkominn til starfa. Ákvæði um útgáfu blaðsins eru í 27 gr. félagslaga.

Í máli formans, TF3JB, kom fram að næsta blað væri nánast tilbúið til útgáfu. Hann gat þess einnig að TF3SB hafi síðast verið ritstjóri árið 1971, fyrir 47 árum. Blaðið verður gefið út á stafrænu formi (PDF) og haft ólæst á heimasíðu. Almennt var að heyra á fundarmönnum að þeir væru hlynntir því að blaðið yrði haft opið. TF2EQ benti á að gott væri að hafa uppsetningu blaðsins þannig, að smella megi á fyrirsögn greinar í efnisyfirliti sem áhugi er á að lesa.

TF3MH er QSL stjóri TF-ÍRA Bureau. Ákvæði um kortastofu eru í 26. gr. félagslaga.

TF5B er viðurkenningastjóri. Alls eru átta viðurkenningarskjöl á vegum ÍRA.

TF3WZ er vefstjóri heimasíðu.

Þó nokkrar umræður spunnust um neyðarfjarskipti og hvernig þeim málum er háttað innan félagsins. Fram kom, að lítið sem ekkert hefur gerst í þeim málum undanfarin ár. Formlegt embætti neyðarfjarskiptastjóra hefur ekki verið virkjað. Niðurstaðan var að kanna þurfi nánar með áhuga félagsmanna á neyðarfjarskiptum.

TF3JB er stöðvarstjóri TF3IRA, a.m.k. fyrst um sinn. TF2EQ benti á, að það þyrfti að gera leiðbeiningar um notkun fjarskiptastöðva TF3IRA og að gera mætti myndbönd um tækin. Í framhaldi kom fram, að magn kynningarmyndbanda um samskonar tæki (og eru í eigu félagsins) megi finna á YouTube og því væri hægt að þýða þessi myndbönd og koma fyrir á heimasíðu. TF2EQ bauðst til að annast þýðingu, þyrfti þess með. TF3EK benti á að myndbönd á vefnum væru ekki fullnægjandi vegna þess að um ýmsan hliðarbúnað væri að ræða í sjakk ÍRA, svo sem loftnetastjórnun o.fl.

TF1A er VHF stjóri TF3IRA.

TF3PW er umsjónarmaður námskeiða.

TF3MH er umsjónarmaður félagsaðstöðu (nýtt embætti). Í umræðu um félagsaðstöðuna kom fram, að gert hafi verið samkomulag við Odd Helgason (ORG) í tíð fyrri stjórnar um rekstur öryggiskerfis og þrifa og fái hann greitt fyrir það mánaðarlega.

TF1A og TF3GS eru umsjónarmenn endurvarpa.

TF8KY er umsjónarmaður Páskaleika (nýtt embætti) svo og umsjónarmaður VHF leika.

TF3EK er umsjónarmaður TF útileika. TF5B mun sjá um viðurkenningarskjöl fyrir TF útileika.

TF3JB er  tengiliður ÍRA við PFS og IARU/NRAU. Fram kom í máli TF3EK að hann væri þeirrar skoðunar að formaður væri sjálfkrafa tengiliður samkvæmt félagslögum.

 1. Aðalfundur 2018.

Fundargerð aðalfundar 2018 var lögð fram. Samkvæmt ákvæði í 23. gr. félagslaga skal birta aðalfundargerð í fyrsta CQ TF eftir aðalfund.

 1. Fyrirkomulag verkefna innan stjórnar.

Fyrirkomulag verkefna innan stjórnar er hefðbundið. Formaður stýrir, varaformaður sér um starfsáætlun, gjaldkeri um fjármál og félagatal, ritari ritar o.s.frv.

 1. Starfsáætlun, drög.

Varaformaður lagði fram drög að starfsáætlun stjórnar fyrri starfsárið 2018-19. Í því sambandi minnti hann á ákvæði í 3., 27. og 28. greinum félagslaga.

3.gr.  Markmið félagsins eru að: Gæta hagsmuna radíóamatöra í hvívetna. Efla kynningu og samstarf meðal radíóamatöra innanlands og utan. Stuðla að færni félagsmanna og góðum venjum í radíóviðskiptum. Hvetja til viðbúnaðar sem gagnast mætti í neyðarfjarskiptum.

Efla amatörradíó sem leið til sjálfsþjálfunar á tæknisviðinu. Hvetja til tæknilegra og vísindalegra rannsókna og uppgötvana á sviði radíófjarskipta. Örva radíóíþróttir meðal radíóamatöra. Þróa amatörradíóþjónustuna sem verðmæta þjóðarauðlind. Stuðla að öflugri æskulýðsstarfssemi og kynningu á amatörradíói á meðal ungs fólks.

27.gr.  Félagið skal halda úti blaði með heitinu CQ TF. Minniháttar útgáfu blaðsins má auðkenna sem fréttabréf. Stjórn skipar ritstjóra. Hann sér til þess að haldið sé saman tveimur söfnum blaðanna, annað aðgengilegt félagsmönnum en hitt í vörslu ritstjóra á hverjum tíma.

28.gr.  Félagið skal halda úti vefsíðu með heitinu „ira.is“. Stjórn skipar vefstjóra. Hann sér til þess að efni vefsins sé uppfært eftir þörfum og aðgengilegt félagsmönnum á hverjum tíma.

Helstu verkefni framundan hjá stjórn ÍRA á starfsárinu ráðast því m.a. af eftirtöldum (fyrirhuguðum) kaflaheitum í starfsáætlun 2018-19: Rekstur, samskiptin, félagsaðstaðan, félagsstöðin, dagskrá, miðlar, námskeið, endurvarpar, tíðnimál og hagsmunamál almennt. TF3DC mun útfæra tillögu að vetrardagskrá nánar á milli funda.

 1. Námskeið til amatörprófs.

Námskeið til amatörprófs stendur yfir og fer fram í húsnæði Háskólans í Reykjavík. Umsjónarmaður er TF3PW.

 Önnur mál.

Undir dagskrárliðnum var ýmislegt rætt. M.a. fyrirspurn frá TF2EQ um að hafa viðburðardagatal og/eða dagskrá á heimasíðu. Tóku fundarmenn vel í það og þarfnast hugmyndin útfærslu. Rætt var um tíðnir. TF3JB minntist á að það þurfi að herja á PFS um að fá fullt afl á 50 MHz og tíðnisvið upp fyrir núverandi bandenda á 4 metrum (70.200 MHz). Neyðarfjarskipti bar aftur á góma og lýsti TF3NE hvernig uppbygging og skipulag væri hjá björgunar- og hjálparsveitum. Til stuttrar umræðu kom skoðun TF3JA um opna stjórnarfundi sem hann gat um á síðasta aðalfundi. Stjórnarmenn töldu það ekki fýsilegan kost. TF3JB skýrði frá inngöngu þriggja nýrra félaga eftir stjórnarskiptafund, auk nokkurs fjölda sem hefur áhuga á að ganga í félagið. Nokkuð var rætt um kynningu á félaginu, auk almennar umræðu um félagið og áhugamálið.

 1. Næsti fundur stjórnar.

Stefnt verður að boðun næsta fundar í stjórn fyrri hluta maímánaðar.

Georg Magnússon, TF2LL, ritari ÍRA.

Fundargerð stjórnar ÍRA– Íslenskir radíóamatörar

Skeljanesi, 20. Mars 2018.

Fundur hófst kl. 20:00 og var slitið kl. 21:00.

Fráfarandi Stjórn: Formaður TF3JA, varaformaður TF3DC, ritari TF3WZ, gjaldkeri TF3EK, meðstjórnandi TF3NE, varamaður TF8KY og varamaður TF3EO.

Stjórn: Formaður TF3JB, varaformaður TF3DC, ritari TF2LL, gjaldkeri TF3EK, meðstjórnandi TF3NE, varamaður TF3UA og varamaður TF3EQ.

Mættir: TF3JA, TF3DC, TF3EK, TF3WZ, TF8KY, TF3JB og TF2LL

Fundarritari: TF3WZ

Dagskrá

1. Útistandandi mál fráfarandi stjórnar

a) Húsnæðismál hafa verið í svolítilli upplausn varðandi afstöðu borgarinnar varðandi húsnæði Skeljanesi.

b) Geymsluna er verið að reyna að tæma.

c) Yfirferð á loftnetinum. Hugmyndir frá Benna, TF3T, liggja fyrir á ira pósthólfi.

d) Námskeið í gangi. TF3JA hefur látið námskeiðið í hendur TF3PW en býður sig fram til að koma að námskeiðinu.

e) Samningur er við ORG ætffræðiþjónustu er um þrif og rekstur á öryggiskerfi en sér ORG um þessi mál. Greiðir ÍRA 10 þúsund krónur á mánuði fyrir þá þjónustu.

2. Stjórnarskipti

Fráfarandi stjórn þakkar fyrir sig og kveður.

Fundur heldur áfram með nýkosinni stjórn.

3. Vefstjóri

TF3LL óstkar efrtir að TF3WZ héldi áfram sem vefstjóri. Samþykkt samhljóða.

4. Embættum skipt í nýrri stjórn.

TF3JB óskar eftir að TF3DC og TF3EK haldi áfram í þeim embættum sem þeir höfðu í fyrri stjórn. Samþykktu þeir það og gegnir TF3DC embætti varaformanns og TF3EK embætti gjaldkera.

TF3JB óskar eftir að TF3LL taki að sér embætti ritara. TF3LL samþykkir og tekur að sér emæbtti ritara. Meðstjórnandi, TF3NE. TF3JB tekur að sér að fá það staðfest þar sem Jóhannes er fjarverandi. Varamenn: TF3UA og TF2EQ.

5. Samskipti stjórnar

TF3EK kom með þá hugmynd að nota WatchApp.

TF3DC bendir á Facebook grúbbu.

Engin niðurstaða.

TF3JB mælir með að hefðbundinn tölvupóstur verði notaður til að byrja með.

Samþykkt.

6. Fundartími stjórnar

Fundartími stjórnar ræddur. Hentugur tími gæti verið um klukkan 20 í miðri viku.

7. Nýr félagi

Sigurbjörn Þór Bjarnason, TF3SB, óskar eftir inngöngu í ÍRA. Samþykkt.

8. Gamalt efni

TF2LL bendir á að mikið af efni gæti verið tapað af t.d. gamalli heimasíðu. Einnig sé mikið af myndum sem TF2LL óttast að geti verið tapað. TF3WZ ætlar að senda linka á nýja stjórn að þeim gömlu heimasíðum. TF3JB ætlar að athuga með myndir sem eiga að vera á diskum á vísum stað.

9. Næstu stjórnarfundur

TF3JB mælir með að næsti stjórnarfundur verði eftir Páska.

10. CQ TF

TF3JB bendir á að áhugi sé meðal félagsmanna að gefið sé út CQ TF. Nú þegar eru aðilar búnir að gefa sig fram til að standa að útgáfu blaðs. Blað yrði eingöngu gefið út á digital formati á netinu.

Stjórnarfundur þriðjudag 13. mars 218 kl. 17

Mættir: TF3JA formaður, TF3EK gjaldkeri, TF8KY varamaður .

Fjarverandi: TF3DC varaformaður, TF3WZ ritari og TF3NE meðstjórnandi.

Dagskrá

 1. Aðalfundur, rætt um gagnrýni sem komið hefur fram á að aðalfundur skuli vera boðaður að kvöldi til í miðri viku. Ákveðið að fresta ekki fundi en viðurkennt að betra væri að hafa fundinn um helgi á miðjum degi vegna þeirra sem búa lengra frá Reykjavík og gætu lent í slæmum veðrum
 2. Formaður kynnir skýrslu formanns um starfssemi félagsins undanfarið ár sem er byggð á innleggi frá Ölvi, Einari, Hrafnkeli og Óskari.
 3. Gjaldkeri leggur fram endurskoðaða reikninga og ætlar að senda á alla stjórnarmenn ásamt lista yfir félagsmenn sem hafa greitt félagsgjaldið.
 4. Frá útgáfu nýrrar reglugerðar hefur stjórn mælt með einsbókstafs viðskeytum til Ara Þórs, TF1A og Sveinbjörns Jónssonar, TF8V.
 5. Lyklabox í Skeljanesi. Rætt um að beina því því til næstu stjórnar að ljúka því verkefni og ákveðið að amatörar mættu nota stöð félagsins á eigin kallmerki en þó ekki í keppnum eða á dögum sérstakra tilefna eins og t.d. komandi Marconidegi, 18. apríl. Og sett verði skilyrði að öll sambönd séu fær í loggbók stöðvarinnar, logger32, sem er á fartölvunni við stöðina. Einnig rifjað upp að Pfs hefur heimilað amatörum að leyfa gestum almennt að nota, virkja, starfrækja sína stöð á kallmerki stöðvarinnar í kynningarskyni. Og ástæða til að hvetja sem flesta að gera slíkt til að útbreiða áhugamálið sem víðast.
 6. Ákveðið að leggja til óbreytt félagsgjald á komandi aðalfundi.
 7. Rætt um að bjóða núverandi stjórn áfram til starfa að mestu óbreytta. Formaður kannar hug stjórnarmanna.

Fundaritun, TF3JA

Fundargerð stjórnar ÍRA– Íslenskir radíóamatörar

Skeljanesi, 14. Febrúar 2018.

Fundur hófst kl. 17:20 og var slitið kl. 18:50.

Stjórn: Formaður TF3JA, varaformaður TF3DC, ritari TF3WZ, gjaldkeri TF3EK, meðstjórnandi TF3NE, varamaður TF8KY og varamaður TF3EO.

Mættir: TF3JA, TF3DC, TF3EK og TF8KY

Fundarritari: TF3DC

Dagskrá

1. Fundargerðir yfirfarðar

Yfirferð og staðfesting á nokkrum fundargerðum stjórnar til birtingar á heimasíðu og fundargerð samráðsfundar með Prófnefnd. Þar sem ritari var fjarverandi var þessum lið frestað.

2. Vinnureglur stjórnar

Vinnureglur stjórnar vegna umsagna til Póst- og fjarskiptastofnunar vegna kallmerkjaúthlutunar staðfestar með ákvæði um endurskoðun í ljósi reynslunnar innan árs.
Vinnureglurnar hafa þegar verið kynntar félagsmönnum á heimasíðu félagsins. Farið var yfir vinnureglurnar á fundi þann 30/1/2018 með breytingum á fundi þann 8/2/2018. TF3JA dregur breytingartillögu sína frá seinni fundinum (8/2/2018) til baka og vill að það komi sérstaklega fram í fundargerð. Vísað til vinnureglna skv. fylgiskjali með fundargerð þessari.

3. Aðalfundur ÍRA

Samþykkt að aðalfundur ÍRA verði fimmtudaginn 20. mars 2018 kl. 20:00 í sal TR í Fákafeni. Boða þarf fundinn með minnst þriggja vikna fyrirvara samkvæmt félagslögunum.

4. Félagsfundur

Rætt var um að halda félagsfund – en mat stjórnar var að engin knýjandi þörf væri fyrir slíkan fund.

5. Úrræði til amatörleyfis

TF3JA hafði framsögu skv. dagskrárlið um úrræði fyrir áhugasama einstaklinga um amatörleyfi sem hentar ekki að fara í próf. Umræður um málið þar sem meðal annars var vísað til upplýsinga frá Prófnefnd á samráðsfundi nýlega um að 95% – af þeim þreytt hafa í síðustu 5 próf sem haldin hafa verið – hafi staðist próf til amatörleyfis.

Fundargerð stjórnar ÍRA– Íslenskir radíóamatörar

Skeljanesi, 8. Febrúar 2018.

Fundur hófst kl. 19:30 og var slitið kl. 20:30.

Stjórn: Formaður TF3JA, varaformaður TF3DC, ritari TF3WZ, gjaldkeri TF3EK, meðstjórnandi TF3NE, varamaður TF8KY og varamaður TF3EO.

Mættir: TF3JA, TF3DC og TF3EK

Fundarritari: TF3DC

Dagskrá

1. Umsókn TF3ARI um TF1A

Fyrir fundinum lá erindi um umsögn um umsókn TF3ARI um nýtt kallmerki TF1A með vísan til gildistöku nýrrar/breyttrar reglugerðar um radíóleyfi áhugamanna.

Formaður fékk umboð fundarins til að veita jákvæða umsögn um umsóknina – en skyldi þó kanna fyrst við TF3ARI hvort hann gæti sætt sig við annan tölustaf þ.e. TF2 eða TF9.

2. Kallmerkjaúthlutun

Fyrir lá tillaga að stjórnarsamþykkt 8. febrúar frá formanni, TF3JA, sem hann dreifði til viðstaddra stjórnarmanna.

TF3EK minnti á að tillögu sína sem hefði verið á fundi þriðjudaginn 30. janúar. Vísaði hann til fundargerðar formanns í þessu sambandi.

Ákveðið var að gera eftirfarandi breytingu á umsögnum sem samþykktar voru 30. janúar: 4. lið: Þeir sem fá tímabundin kallmerki geta haldið kallmerki sem þeir eru með fyrir og verið þá með tvö virk kallmerki.

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Fundargerð stjórnar ÍRA– Íslenskir radíóamatörar

Skeljanesi, 30. Janúar 2018.

Fundur hófst kl. 17:00 og var slitið kl. 18:30.

Stjórn: Formaður TF3JA, varaformaður TF3DC, ritari TF3WZ, gjaldkeri TF3EK, meðstjórnandi TF3NE, varamaður TF8KY og varamaður TF3EO.

Mættir: TF3JA, TF3EK, TF3EO, og TF3DC

Fundarritari: TF3JA

Dagskrá

1. Verklagsreglur

TF3JA lagði fram tillögu Einars, TF3EK, að umsagnar-verklagsreglum fyrir stjórn íRA. Eftirfarandi viðmið notaði Einar við mótun umsagnar-verklagsreglna stjórnar ÍRA um kallmerki og í framhaldi af þessum markmiðun ákvað stjórn ÍRA eftirfarandi verklagsreglur þar til annað yrði ákveðið.

Fundarmenn sættust á þessa niðurstöðu en í upphafi kom fram í málflutningi TF3DC að hann vildi heldur halda fyrirliggjandi viðmiðum um úthlutun einsbókstafs viðskeyta og stytta geymslutíma áður notaðra kallmerkja í tíu ár. Fleiri voru á þeirri skoðun að geymslutími áður notaðra kallmerkja mætti ekki vera of langur.

2. Markmið verklagsreglna

Markmið verklagsreglna fyrir umsagnir um kallmerki, TF3EK.

 • Kallmerki er fyrst og fremst auðkenni.
 • Virkir amatörar fái forgang að þjálum kallmerkjum sem er auðvelt að heyra og muna.
 • Sem fæst eftirsóknarverð kallmerki séu lítið eða ekki notuð.
 • Draga úr því að leyfishafar séu að skipta um kallmerki.
 • Ef eftirspurn reynist meiri en framboð, þá ráðist forgangur af virkni.
 • Verklagsreglur séu einfaldar og gagnsæar.
 • Kallmerki skulu ekki notuð til að umbuna fyrir frammistöðu eða langlífi.
3. Verklagsreglur við umsagnir um kallmerki
 1. Leyfishafar sem þess óska geta fengið tímabundið kallmerki með einsbókstafs viðskeyti til þriggja ára.
 2. Leyfishafar með 200 staðfest cq wpx forskeyti á LOTW geta fengið ótímabundið kallmerki með einsbókstafs viðskeyti.
 3. Stjórn ÍRA getur mælt með ótímabundnu kallmerki með eins bókstafs viðskeyti á grundvelli annara upplýsinga um virkni.
 4. Þeir sem eru fyrir með tveggja eða þriggja stafa viðskeyti í kallmerki geta haldið því og verið þá með tvö virk kallmerki.
 5. Tölustafurinn 0 er frátekinn fyrir tímabundin kallmerki vegna sérstakra atburða eða keppnishópa.
 6. Tímabundin kallmerki eru laus aftur til úthlutunar að liðnum 6 árum, ótímabundin kallmerki að liðnum 20 árum.
4. Umsóknir um kallmerki

Stjórn mælir með umsókn TF3HP og umsókn TF3ARI um einsstafs kallmerki en felur formanni að kanna hjá Ara hvort hann væri til i að velja annan tölustaf, Ari óskar eftir kallmerkinu TF1A.

Fundargerð stjórnar ÍRA– Íslenskir radíóamatörar

Samráðsfundur stjórnar ÍRA og Prófnefndar ÍRA

Skeljanesi, 23. Janúar 2018.

Fundur hófst kl. 17:00 og var slitið kl. 18:30.

Stjórn: Formaður TF3JA, varaformaður TF3DC, ritari TF3WZ, gjaldkeri TF3EK, meðstjórnandi TF3NE, varamaður TF8KY og varamaður TF3EO.

Mættir: TF3JA, TF3WZ, TF3EK, TF3EO, og TF3DC

Mættir frá Prófnefnd ÍRA: TJ3DX, TF3VS, TF3KX og TF3GW

Fundarritari: TF3WZ

Dagskrá

1. Bréf frá IARU

TF3JA óskar eftir öðrum fundi með Prófnefnd vegna bréfs sem borist hefur frá IARU. TF3JA sendir bréfið á alla viðkomandi. Fundur vegna þessa settur á daginn 6. febrúar klukkan 17:00.

2. Næsta námskeið

TF3JA ræðir um næsta námskeið. Ekki margir sem vilja sækja námskeið, 3 nýir og svo nokkrir sem vilja sækja próf aftur. TF3JA telur ekki ráð að halda heilt námskeið fyrir það.

3. Námsefni á hljóðbók

TF3VS: Námsefni hefur verið komið á hljóðbókasafn og eru þeir að skoða það að koma efninu á hljóðbók. Þeir eru að svo stöddu að meta hvernig sé best að koma þessu á hljóðbók.

4. Efni á vídeó

TF3VS talar um að koma inn litlum video stubbum sem taka lítið efni fyrir í einu. T.d. 3 til 5 mínútna bút sem færi yfir t.d. ohmslögmálið.

5. Munnlegt próf

Umsækjanda um amatörréttindi verður boðið að koma í munnlegt próf.

6. Skýrsla Prófnefndar ÍRA

TF3DX fór yfir.

Til umræðu er að fundum Prófnefndar ÍRA sé fjölgað. Þar yrði t.d. farið yfir gerð á vídeóum og mögulega aðferð í framleiðslu á þeim. Einnig vill Prófnefnd fara yfira að samræma betur við HAREC.

TF3DX fór yfir árangur á prófum. Á undanförnum 5 prófum hafa aldrei fallið fleiri en 1 á prófi. 3 samanlagt fyrir síðustu 5 námskeið/próf. Samtals tók 57 próf of féllu 3 eða 5,3%.

TF3DX fór yfir hvað mætti gera fyrir þá sem eiga undir högg að sækja. T.d. mætti hafa nokkra aðila sem gætu tekið að sér einstaklinga sem þurfa aukna kennslu.

TF3DX bendir á að til að geta hjálpað mönnum sé eðlilegt til að menn mætu allavega í skriflegt próf. Bendir á að það væri gott fyrir menn að taka prófið til að halda jafnræðinu við aðra. Bendir á að leyfileft er að hjálpa mönnum í prófi með aðstoð á skilningi á spurningu, þá gegni prófandi hlutverki einskonar túlks.

TF3JA telur að verkleg kennsla mætti vera meiri og mat á þátttöku í verklegu ætti að fá töluvert vægi í lokaeinkun.

TF3VS bendir á að það sé slæmt hveru margir taka próf en taka svo aldrei út leyfisskírteini og jafnvel þó svo sé fara menn ekki í loftið. Allir tóku undir þetta.

TF3DC greindi frá og dreifði til fundarmanna (fylgiskjal nr. 1) niðurstöðum nefndar ARRL um “New entry level licence”. Samkvæmt því eru helstu vandamálin: lítil nýliðun 30 ára og yngri og lítil virkni nýrra leyfishafa. Lausnirnar séu: að hvetja nemendur og yngri kynslóðina til að kynna sér amatör radíó, vanda til námskeiða og fræðslu, gæta vandlega að hagsmunum leyfishafa þannig að áhugamálið verði aðlaðandi og hvetja leyfishafa til að halda áfram að þróast og færa sig upp í næsta leyfisflokk.  (Vísun í fylgiskjal með fundargerð).

TF3DX ræðir verklega kennslu. Bendir á að verkleg kennsla þurfi mikinn aga. Búnaður þarf að virka gríðarlega vel. Skipulag þarf að vera gott. Sé jafnvel erfiðara en venjuleg kennsla. TF3EK bendir á að verkleg kennsla gæti mögulega verið hluti af entry leyfi.

7. TF3KB

Stjórn og Prófnefnd ÍRA vilja koma á framfæri sérstöku þakklæti til TF3KB fyrir gott og mikið starf fyrir Prófnefnd og félagið.

8. ELL, N og G leyfi

ELL prófið rætt. TF3DX bendir á mikilvægi þess að vanda þessi vinnubrögð. Fara yfir leyfiskerfið í heild.

TF3DX fer yfir núgildandi Evrópureglugerð frá ECC og lista sem þar er skilgreindur sem amatörar eiga að kunna.

Fundargerð stjórnar ÍRA – Íslenskir radíóamatörar

Skeljanesi, 29. Desember 2017.

Fundur hófst kl. 12:20 og var slitið kl. 13:20.

Stjórn: Formaður TF3JA, varaformaður TF3DC, ritari TF3WZ, gjaldkeri TF3EK, meðstjórnandi TF3NE, varamaður TF8KY og varamaður TF3EO.

Mættir: TF3JA, TF3WZ, TF3EK, og TF3DC

Fundarritari: TF3WZ

Dagskrá

1. Reglugerðarbreyting samþykkt

TF3JA tilkynnti að hjá Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti hafi verið skrifað undir reglugerðarbreytingu um kallmerki og svæðaskiptingu fyrir jól.

Þegar formlegt svar hefur borist frá ráðuneyti munu þessar upplýsingar verða birtar á heimsíðu félagsins.

2. Breytingar á prófnefnd

TF3EK leggur til breytingar á Prófnefnd.

TF3GW kemur í stað TF3KB.

Eftir breytingu yrði prófnefnd skipuð: TF3DX, TF3KX, TF3VS, TF3EK og TF3GW.

Stjórn felur TF3WZ og TF3JA að ganga frá bréfi til prófnefndar.

Samþykkt einróma.

3. Námsefni og prófkröfur

TF3EK leggur til að próf og námsefni verði yfirfarið heilstætt. Þá með vísan til CEPT reglugerða. Leggur fram bréf með tilvísun í reglugerðar númer o.fl.

Það er skoðun stjórnar ÍRA að gera þurfi átak til að aðlaga námsefni og tilhögun prófa breyttu umhverfi. Hér er bæði um að ræða að ljúka vinnu sem hafin fyrir nokkum árum til að taka saman heildstætt kennsluefni fyrir amatör próf og að próf og námsefni verði í samræmi við tilmæli CEPT. Þessi tilmæli er að finna á slóðinni https://cept.org/ecc/topics/radio-amateurs. Í skjali T/R 61-02 er fjallað um námsefni til G leyfis og ERC Report 32 á við um námsefni til N leyfis. Í ECC Recommendation (05)06 er fjallað um próf fyrir einstaklinga með hamlanir. Ennfremur er það vilji stjórnar að unnið verði að því að innleiða nýjan leyfisflokk í samræmi við ECC Report 89.

Stjórn styður tillögu Einars og verður hún lögð fyrir Prófnefnd ÍRA.

4. Fræðslustjóri

TF3WZ leggur til að búið verði til embætti fræðslustjóra. Fræðslustjóri verði skipaður af stjórn ÍRA til þess að halda utan um almennt fræðslustarf og þar þá helst að halda námskeið  vegna prófs til radioamatörs. Vinnur þá fræðslustjóri að þeim verkefnum fyrir stjórn.

Hellstu verkefni fræðslustjóra yrðu:

 • Dagskrá námskeiðis
 • Samskipti við kennara
 • Samskipti við nemendur
 • Samskipti við Prófnefnd
 • Samskipti við PFS
 • Utanumhald á námskefni, prentun kennsluefnis o.fl.
 • Bókun / umsjón á húsnæði
 • Fréttaflutningur af námskeiði
5. Aðlögun prófs vegna aðstæðna.

TF3JA leggur til að Fræðslustjóra sé gefið það vald að geta gert tillögu til Póst- og fjarskiptastofnunar um að námsmaður fái aðlagað próf vegna sérstakra aðstæðna. TF3DC lagði fram það sjónarmið að þetta verkefni þ.e. framkvæmd prófa hvort sem það væri almenna prófið eða próf við sérstakar aðstæður yrði í höndum Prófnefndar eins og verið hefði. Ef menn teldu að þörf á að stofna til nýs embættis fræðslustjóra væri rétt að hann einbeitti sér að fræðslunni en kæmi ekki að framkvæmd prófanna. Heppilegast væri að halda þessum þáttum, kennsla vs. próf, aðskildum eins og rætt hefði verið áður í stjórninni og menn verið nokkuð sammála um.

Fundargerð stjórnar ÍRA – Íslenskir radíóamatörar

Skeljanesi, 11. Desember 2017.

Fundur hófst kl. 17:00 og var slitið kl. 19:00.

Stjórn: Formaður TF3JA, varaformaður TF3DC, ritari TF3WZ, gjaldkeri TF3EK, meðstjórnandi TF3NE, varamaður TF8KY og varamaður TF3EO.

Mættir: TF3JA, TF3WZ, TF3EK, TF3EO, TF3NE og TF3DC

Fundarritari: TF3WZ

Dagskrá

1. Birting lista yfir alla radíóamatöra á vef ÍRA.

TF3JA leggur til að fengið verði leyfi hjá PFS til að birta lista yfir alla sem fengið hafa amatörleyfi. TF3DC og TF3EK benda á að PFS ætti að hafa þennan lista á sinni síðu að hætti norsku Póst- og fjarskiptastofnunarinnar sem dæmi. Samþykkt að óska eftir leyfi til að birta hlekk á amatörlistann á heimasíðu ÍRA.

2. Breytingar á prófnefnd

Rætt var um Prófnefnd ÍRA og samskipti við nefndina. Í framhaldi af þeirri umræðu ákvað stjórn að skipta út manni í Prófnefnd ÍRA fyrir áramótin 2017/2018. TF3JA lagði til að stjórn hitti prófnefnd eða formann nendarinnar og færu yfir málin þegar reglugerðin hefði tekið gildi, það var samþykkt.

3. Námsefni

TF3DC spyr hvort HAREC sé ekki notað sem viðmiðun fyrir kennsluefni?  TF3EK, Einar, upplýsir að ekki sé að öllu leyti farið eftir HAREC í vali á námsefni og sem dæmi nefnir að ekki er í HAREC ætlast til að fjallað sé um einstaka íhluti í tækjum og búnaði heldur skuli fjallað um einstakar rásaeiningar og virkni þeirra. Ennfremur er ekkert fjallað um nýja SDR tækni í námsefni ÍRA eins og áður hefur komið fram hjá Einari á fundi í ÍRA. TF3DC segir frá því að fyrir þremur árum hafi borið á góma í stjórn ÍRA (og verið keypt) að frumkvæði TF3GL –  nýútkomin bók sem Norðmenn nota sem er í þýðing á breskri kennslubók HAREC.  Var það mat Prófnefndar ÍRA og kennara, TF3HK að bókin hentaði okkur ekki og námsefnið á íslensku sem notað væri hentaði okkur betur þó það mætti eflaust bæta.

Í framhaldi rifjaði TF3DC upp þá staðreynd að Póst- og fjarskiptastofnun hefur gefið út staðfestingar  til erlendra yfirvalda um að íslensku prófin og leyfin standist HAREC?  Taldi Óskar sjálfsagt að athuga þessa staðreynd í öllu samhengi í rökræðum um málið.

4. Kaup á nýrri stöð

TF3JA leggur til að ÍRA kaupi IC-7610. Tilboð barst  frá FAJ í dag:

ICOM IC-7610 er áætluð til afgreiðslu um miðjan janúar. Verð á stöðinni sem ég get boðið er 2850 evrur + vsk sem gerir um 438.000 kr með vsk miðað við gengið þessa dagana. ICOM RC-28 fjarstýring er á 23.107 með vsk til IRA. Ég á að eiga hana til á lager. Ég bið um staðfestingargreiðslu upp á fjórðung af heildarverði með vsk. Láttið mig vita ef félagið vill staðfesta pöntun. Meðfylgjandi er PDF skjal yfir stöðina. 73, Ásgeir Örn Rúnarsson, TF3AI

TF3EK leggur til að stöðin verði greidd að fullu fyrirfram.

Tillaga um kaup og fyrirframgreiðslu er samþykkt einróma.

5. Næsti stjórnarfundur

Næsti stjórnarfundur verður haldinn að viku, 18. desember 2017 eða strax eftir að fyrirliggjandi reglugerðarbreyting hefur tekið gildi.

Fundargerð stjórnar ÍRA – Íslenskir radíóamatörar

Skeljanesi, 5. Desember 2017.

Fundur hófst kl. 17:00 og var slitið kl. 19:00.

Stjórn: Formaður TF3JA, varaformaður TF3DC, ritari TF3WZ, gjaldkeri TF3EK, meðstjórnandi TF3NE, varamaður TF8KY og varamaður TF3EO.

Mættir: TF3JA, TF3WZ, TF8KY, TF3EK og TF3DC.

Fundarritari: TF3WZ

Dagskrá

1. Fundargerð síðasta stjórnarfundar
2. Umsagnir vegna umsagna vegna reglugerðarbreyting

Farið var yfir svar vegna umsagnir sem bárust PFS vegna reglugerðarbreytingar. Farið var yfir textann og hann samþykktur. TF3JA og TF3WZ var falið að ljúka við svarið og leggja fyrir stjórn áður en bréfið verður sent inn til PFS.

3. Kallmerki með einum bókstaf í viðskeyti

ÍRA hefur umsagnarrétt samkvæmt reglugerð um radíóáhugamenn nr. 348/2004 um veitingu amatörleyfa og þar með úthlutun kallmerkja.  Hingað til hefur Pfs farið eftir tillögum ÍRA um úthlutun viðskeyta í kallmerkjum og stjórn ÍRA hefur haft til viðmiðunar samþykktir sem gerðar hafa verið innan félagsins um úthlutum viðskeyta. TF3EK lagði fram tillögu að breyttri meðmælareglu á eins bókstafs kallmerkjum sem tekin yrði upp um leið og nýsamþykkt breyting á reglugerð sem er í ferli, verður staðfest.

TF3DC spurði hvort menn hefðu hugsað til enda úthlutanir eins stafs kallmerkja skv. tillögunni án nokkurra skilyrða í ljósi sögunnar og fyrri úthlutana og viðmiðana sem fyrri stjórnir og nefndir hafa komið sér saman um í því sambandi.

Fundargerð stjórnar ÍRA – Íslenskir radíóamatörar

Skeljanesi, 20. nóvember 2017.

Fundur hófst kl. 17:00 og var slitið kl. 18:00.

Stjórn: Formaður TF3JA, varaformaður TF3DC, ritari TF3WZ, gjaldkeri TF3EK, meðstjórnandi TF3NE, varamaður TF8KY og varamaður TF3EO.

Mættir: TF3JA, TF3WZ, TF3EO og TF3EK.

Fundarritari: TF3WZ

Dagskrá

1. Viðræður við Odd hjá ORG Ættfræðiþjónusta.

Rætt var við Odd hjá ORG um aðstöðu og kostnað sem henni fylgir. Oddur kom með þá tillögu að ÍRA greiddi 10 þúsund krónur á mánuði fyrir þrif og öryggiskerfi. Oddur vildi fá greiddar 30 þúsund krónur fyrir þá mánuði sem liðnir voru og svo 10 þúsund eftir það.

Einnig var aðstaðan rædd og lögð fram tillögu um að Oddur fengi “shackinn” uppi fyrir fundaraðstöðu en Oddur tók það ekki í mál. Hann gaf ÍRA leyfi til að nota helming herbergisins fyrir okkur, þ.e. sá hluti rýmis í sameign sem er í suð austur horni.

Samþykkt samhljóða.

2. VHF Manager

TF3JA tilkynnti að samkomulag hefur náðst við TF3ARI að taka að sér að vera VHF manager fyrir ÍRA.

3. Aðstaða

TF3JA leggur til að keyptir verði nýir stólar. TF3JA óskar eftir að fá að leyfi til að klára stólakaup, allt að 30 stóla en ekki fyrir meira en 100.000,- krónur. Samþykkt samhljóða.

4. Keppni næstu helgi

TF3JA og TF3EK ætla að koma upp loftneti til að nota á næstu helgi, ef veður og áhugi félagsmanna leyfir. Stöð félagsins verður einnig yfirfarin og gerð klár.

5. Lagabreytingar

TF3JA leggur til að stjórn ÍRA leggi fram á komandi aðalfundi tillögu TF3EK frá 2016 um breytingu á lögum félagsins. TF3EK lagði fram tillögu að breytingum á greinum 6, 7, 24 og 25. Stjórnarmenn munu fara yfir tillöguna hver í sínu lagi og verður tillagan tekin aftur til umræðu á stjórnarfundi síðar.

6. Félagsstöðin

TF3JA leggur til að IC-7300 stöð félagsins verði seld og í stað hennar keypt IC-7610. Stjórn tók vel í tillöguna. TF3JA mun kanna verð og leggja tillögu fyrir stjórn.

7. YOTA 2018 á Íslandi

TF3JA upplýsti að eftir samskipti við IARU kom í ljós að þar var ekki áhugi á að hafa YOTA 2018 á Íslandi en skoða betur síðar.